Josep Gesti
Títol
Citada per
Citada per
Any
Historical land‐use legacy and Cortaderia selloana invasion in the Mediterranean region
R Domènech, M Vilà, J Pino, J Gesti
Global Change Biology 11 (7), 1054-1064, 2005
662005
El Poblament vegetal dels Aiguamolls de l'Empordà: efectes de la creació dell Parc Natural sobre la vegetació i propostes per a una gestió dels habitats: tesi doctoral: memòria …
J Gesti
Universitat de Girona, 1996
43*1996
Reproductive potential in Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande in response to water permanence
J Gesti, A Badosa, XD Quintana
Aquatic Botany 81 (3), 191-198, 2005
392005
El poblament vegetal dels aiguamolls de l'Empordà
J Gesti
Institut d'Estudis Catalans, 2006
382006
Neighbourhood association of Cortaderia selloana invasion, soil properties and plant community structure in Mediterranean coastal grasslands
R Domènech, M Vilà, J Gesti, I Serrasolses
Acta Oecologica 29 (2), 171-177, 2006
262006
Proposal of a rapid methodology to assess the conservation status of Mediterranean wetlands and its application in Catalunya (NE Iberian Peninsula)
J Sala, S Gascón, D Boix, J Gesti, XD Quintana
Archives des Sciences 57 (2-3), 141-151, 2004
242004
Noves aportacions al coneixement florístic de l? Empordà? III
MJ Giralt, JF Garcia, JG Perich, X Viñas
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 63-72, 1998
231998
Caracterització florística de la plana litoral de l’Empordà
J Gesti Perich, L Vilar Sais
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 1999, núm. 67, p. 45-57, 1999
121999
Evolució de la vegetació de l’antic estany de Sils (la Selva) en els darrers 50 anys
G Mercadal i Corominas, L Vilar Sais, J Gesti Perich
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 2006, vol. 74, p. 117-131, 2006
10*2006
Los prados de guadaña de la región mediterránea de Catalunya
G Mercadal, J Gesti, M Corominas, L Vilar
Pastos: Revista de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos 33 (2 …, 2003
10*2003
Els prats de dall de l’Empordà, un cultiu tradicional en recessió
G Mercadal, J Gesti, L Vilar
Actes del congrés: el paisatge, element vertebrador de la identitat …, 2007
9*2007
La biodiversidad de los prados de siega de los Aiguamolls de l’Alt Empordà (Girona)
J Gesti, G Mercadal, L Vilar
XIX Jornadas de Fitosociología-Congreso de la Federación Internacional de …, 2003
92003
Els últims prats de dall a la terra baixa gironina
J Font Garcia, L Vilar Sais, J Gesti Perich, X Viñas i Teixidor
© Revista de Girona, 1998, núm. 187, p. 44-48, 1998
9*1998
La vegetació halòfila dels aiguamolls de l'Empordà
JG Perich
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 21-40, 2002
82002
El poblament vegetal dels Aiguamolls de l’Alt Empordà
J Gestí
Tesina (inèdita). Universitat de Girona. Institut d’Ecologia Aquàtica, 1998
81998
Restauració de les llacunes del Baix Ter
XD Quintana, A Badosa, J Gesti, M Martinoy, J Gifré
Proceedings of the Mediterranean Symposium on Marine and Coastal Protected …, 2002
72002
Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals a àrees properes (nord-est de Catalunya)
JG Perich
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 195-198, 2019
62019
Notes sobre plantes al· lòctones al NE de Catalunya, amb especial atenció a males herbes dels arrossars
JB Manobens, JG Perich, JF Garcia
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 5-7, 2018
62018
Limnología de los humedales costeros mediterráneos. El caso de Aiguamolls de l’Empordà
XD Quintana, D Baix, A Badosa, S Brucet, S Gascón, J Gesti, ...
Ecosistemas 13 (2), 2004
62004
Rusco aculeati-Fraxinetum angustifoliae, una nova associació forestal de ribera del territori ruscínic
J Gesti, J Font, L Vilar
Acta Bot Barcinon 48, 57-66, 2003
62003
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20