Seguir
Rodica Svetlicinai
Rodica Svetlicinai
Moldova State University
Dirección de correo verificada de usm.md
Título
Citado por
Citado por
Año
Состояние гражданского общества в странах «Восточного партнерства»: общее и особенное (на примере Грузии и Молдовы)
TT Svetlicinai R.
MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). 3, 126-145, 2016
6*2016
POLITICAL, LEGAL AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF THE POLICY OF THE MANAGEMENT OF DIASPORA IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA.
T Turco, R Svetlicinai
Slovak Journal of Political Sciences/Slovenska Politologicka Revue 19 (1), 2019
42019
Experienţa internaţională şi practicile implementate în Republica Moldova privind strategiile de reîntoarcere şi reintegrare a migranţilor de muncă
R Svetlicinai
MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 42-58, 2012
42012
Activitatea social-politică a minorităţilor naţionale din Basarabia în anii 1917/1918-1923 şi 1989-1994 (studiu comparativ)
R Svetlicinâi
Autoreferat tezei de doctor în ştiinţe istorice. Chişinău, 2006
32006
Visa-free regime in the post-soviet space
S R
Visa free regime: international and moldovian experience (coord. V. Moșneaga …, 2019
2019
INFORMATION TEHNOLOGIES IN THE FINANCING OF POLITICAL PARTIES (CASE STUDY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA)
R Svetlicinâi, M Iațco, T Turco
International Academy Journal Web of Scholar 2 (1 (31)), 57-65, 2019
2019
Necesitățile actorilor interesați în dezvoltarea unui sistem de raportare digitală cu privire la finanțarea partidelor politice. Studiu de cercetare.
TT Svetlicinai R., Iatco M.
2018
SISTEMUL DE RAPORTARE ELECTRONICĂ A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PARTIDELOR POLITICE–CLAUZĂ DE SPORIRE A TRANSPARENȚEI FINANȚĂRII PARTIDELOR POLITICE
R SVETLICINÂI, M IAȚCO, T TURCO, P CABACENCO
MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 125-152, 2018
2018
Анализ нормативно-правовой базы в области диаспоры: исторический и концептуальный аспект.
TT Svetlicinai Rodica
Diaspora în lumea modernă: contextul regional și potențialul pentru o …, 2017
2017
EXPERIENCE GOVERNMENTAL AND NON-GOVERNMENTAL ACTORS IN THE IMPLEMENTATION OF POLICIES DIASPORA OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES
TT Svetlicinai Rodica
Eastern Europe-Regional Studies,, 10, 2017
2017
Гражданское общество Республики Молдова и Грузии: сравнительный анализ
TT Svetlicinai R.
Постсоветские государства между Россией и ЕС: анализ специфики и …, 2016
2016
Государство и гражданское общество в Республике Молдова: дефицит диалога
S Rodica
Georgia and Moldova: Experience of Building Democratic State …, 2016
2016
Raportul dintre migranții reveniți și persoanele ce nu au migrat în Republica Moldova”.
S Rodica
2015
Conferinţa Naţională “Parteneriatul estic şi Republica Moldova: obiective-practici–provocări”(27 septembrie 2013, Chişinău, Republica Moldova)
R Svetlicinaia
Moldoscopie 62 (3), 200-205, 2013
2013
Имплементация политики «Восточного Партнерства» с ЕС в Республике Молдова и Украине (сравнительный анализ).
TT Svetlicinai R.
Восточное Партнерство: цели-опыт-вызовы. Анализ процесса имплементации в …, 2013
2013
Имидж Республики Молдова в средствах массовой информации
TT Svetlicinai Rodica
Ştiinţa politică în Republica Moldova: realizări şi perspective. Secţia …, 2011
2011
Имидж Республики Молдова в средствах массовой информации
Т Турко
Moldoscopie 51 (4), 165-182, 2010
2010
Activitatea social –politică a minorităţilor naţionale din Basarabia în anii 1918-1923 şi 1989-1993 (aspect comparat)
TT Svetlicinai Rodica
Ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii de securitate. Sesiunea …, 2010
2010
INTEGRAREA GERMANILOR ÎN SOCIETATEA BASARABEANĂ: ASPECTE SOCIALE, POLITICE, ECONOMICE ŞI CULTURALE
R SVETLICINII
MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică).–nr., 128, 2010
2010
Практические аспекты общения в публичной организации (на примере претуры сектора Ботаника Муниципия Кишинэу)
R Svetlicinaia
Moldoscopie 40 (1), 45-62, 2008
2008
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20