Follow
Finn Orstavik
Finn Orstavik
Associate Professor in Sociology at the University of South-Eastern Norway
Verified email at usn.no - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Construction innovation
F Orstavik, ARJ Dainty, C Abbott
John Wiley & Sons, 2015
542015
Innovation as re-institutionalization: a case study of technological change in housebuilding in Norway
F Orstavik
Construction management and economics 32 (9), 857-873, 2014
302014
Governance of the Norwegian innovation policy system: Contribution to the OECD MONIT project
SO Remøe, M Fraas, A Kaloudis, Å Mariussen, R Røste, F Ørstavik, ...
NIFU STEP, 2004
17*2004
Knowledge spillovers, innovation and cluster formation: the case of Norwegian aquaculture
F Orstavik
Knowledge spillovers and knowledge management, 204-234, 2004
172004
Institutional mapping of the Norwegian national system of innovation
F Ørstavik, SO Nås
STEP Group, 1998
171998
Kommunikasjon i byggeprosjekter
T Røsdal, F Ørstavik
NIFU, 2011
132011
Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter
H Nykamp, A Skålholt, F Ørstavik
NIFU, 2011
122011
Innovasjonssystemet i norsk havbruksnæring
HW Aslesen, Å Mariussen, T Olafsen, U Winther, F Ørstavik
STEP report 16, 2002, 2002
122002
Incentives for Innovation in Construction
F Orstavik
Construction Innovation, 13-28, 2014
112014
The Norwegian Innovation-Collaboration Survey
F Ørstavik
STEP Group, 1998
111998
Utfordringer ved utviklingsprosesser i klynger. Innsikter og anbefalinger fra forskning om klynger og klyngepolitikk
Å Mariussen, F Ørstavik
NIFU STEP, 2005
92005
Bare plankekjøring? Utvikling av en overordnet innovasjonsstrategi i BAE-næringen
F Ørstavik, M Bugge, TE Pedersen
SINTEF STEP Group, 2003
92003
Innovasjoner–suksesser? Identifiserte innovasjoner 3 år etter
F Ørstavik
STEP Group, 2001
92001
The Hierarchical Systems Paradigm in Technological Innovation: A Sociological Analysis of Technology Creation and Technology Policy in the Field of Mini-computers in Norway
F Ørstavik
University of Oslo, 1996
81996
Towards a communicative theory of diverse innovation systems
F Orstavik
Diversity in the Knowledge Economy and Society, Edward Elgar, Cheltenham …, 2008
72008
Innovasjon i norsk næringsliv: En ny oversikt
TE Braadland, SO Nås, TE Pedersen, T Sandven, F Ørstavik
STEP Group, 2001
72001
State ownership and innovation in the norwegian corporate governance debate
S Aanstad, F Ørstavik
STEP Group, 2002
62002
The historical evolution of innovation and technology policy in Norway
F Ørstavik
STEP Group, 1999
61999
Innovation, knowledge bases and clustering in selected industries in the Oslo region
HW Aslesen, TE Braadland, LH Jensen, A Isaksen, F Ørstavik
STEP Group, 1999
51999
Fruktbart samspill-eller klamme omfavnelser? En analyse av byggevareprodusenters innovasjonssystemer i en nasjonal institusjonell kontekst
F Ørstavik, TE Pedersen
NIFU, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20