Vlasta Erdeljac
Vlasta Erdeljac
Profesor lingvistike, Sveučilište u Zagrebu
Dirección de correo verificada de ffzg.hr - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Mentalni leksikon: modeli i činjenice
V Erdeljac
692009
Prepoznavanje riječi
V Erdeljac
71997
Višejezičnost i identitet
M Banjavčić, V Erdeljac
Monitor ISH, 10 (1), 7-34, 2009
62009
Modeliranje temeljnih intonacijskih oblika
J Bakran, V Erdeljac, N Lazić
Govor 18 (2), 105-111, 2001
62001
Psycholingustic Database-Psiholex_HR
V Erdeljac, M Sekulić Sović, D Miklić
Zagreb: Department of Linguistics, Faculty of Humanities and Social Sciences …, 2018
52018
Disleksija-nezaobilazna tema u edukaciji odgojitelja, učitelja i predmetnih nastavnika
V Erdeljac, V Franc
Znanstveno-sručna konferencija s međunarodnim učešćem" Teorija i praksa …, 2012
42012
Priroda stručne terminologije i problemi njezina učenja.
V Erdeljac, J Willer-Gold
Društvo i jezik: višejezičnost i višekulturalnos/Society and Language …, 2009
42009
Syntactic‐semantic relationships in the mental lexicon of aphasic patients
V Erdeljac, M Sekulić
Clinical linguistics & phonetics 22 (10-11), 795-803, 2008
42008
Govorne greške-pogled u strukturu mentalnoga leksikona
V Erdeljac
Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, 213-222, 2005
42005
Leksičko obilježje predočivosti u mentalnom leksikonu osoba s afazijom
V Erdeljac, M Sekulić, J Willer‐Gold, Z Biočina, N Čolović, E Dragojević, ...
Govor 31 (1), 29-47, 2014
32014
Hrvatski na pragu Europske Unije
D Škiljan, V Erdeljac
Jezična politika i jezična stvarnost, 48, 2009
32009
Temporal structure of spoken-word recognition in Croatian in light of the cohort theory
V Erdeljac, V Mildner
Brain and language 68 (1-2), 95-103, 1999
31999
IMMAGEABILITY ASYMMETRY IN MENTAL LEXICON OF CROATIAN APHASICS AND HEALTHY SPEAKERS
A Peti-Stantić, V Erdeljac, J Willer-Gold, M Sekulić
Filološke studije 15 (2), 219-236, 2017
22017
Complexity matters: semantic availability of Croatian Broca’s aphasics
A Peti-Stantić, V Erdeljac, JW Gold
Psycho-and neurolinguistic approaches to the grammar-lexicon distinction, 2015
22015
Verbal fluency as a measure of lexical-semantic processing in psychotic disorders and schizophrenia
P Gabrić, I Kužina, M Vandek, V Erdeljac, MS Sović, N Mimica, D Ostojić, ...
Clinical Linguistics Workshop" Interdisciplinary Linguistic and Psychiatric …, 2018
12018
Neural noise caused by executive dysfunction accounts for lexical-semantic deficits in first-episode psychosis
I Kužina, M Vandek, P Gabrić, V Erdeljac, M Sekulić Sović, N Mimica, ...
12018
Does animacy feature facilitate lexical-semantic processing in first-episode psychosis?
MS Sović, V Erdeljac, I Kužina, M Vandek, P Gabrić, N Mimica, A Savić
17th International Clinical Phonetics and Linguistics Association Conference, 2018
12018
Uloga predočivosti u leksičko–semantičkoj obradi hiperonimije/hiponimije
V Erdeljac, M Sekulić Sović
Suvremena lingvistika 44 (85), 23-39, 2018
12018
Verbal fluency and working memory interaction
M Vandek, P Gabrić, I Kužina, V Erdeljac, M Sekulić Sović
12018
Role of imageability in lexical–semantic hypernymy/hyponymy processing
V Erdeljac, MS Sović
Suvremena lingvistika 44 (85), 22, 2018
12018
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20