Lluís Rius Alcaraz
Title
Cited by
Cited by
Year
Revistas científicas digitales: características e indicadores
E Abadal Falgueras, L Rius
UOC, 2006
127*2006
Revistas científicas de las universidades españolas: acciones básicas para aumentar su difusión e impacto
E Abadal, LR Alcaraz
Revista española de documentación científica 31 (2), 240-260, 2008
912008
Sons, renous i brogits a les rondalles mallorquines de la versió de Mn Antoni M Alcover
C Riba, L Rius
Antoni Ma. Alcover, dins Congrés de Rondallística. rondalles de Mallorca …, 0
4*
L'observatori de terminologia Talaia: mètode i processos
J Moré, L Rius, M Vázquez, L Villarejo
Tradumàtica: traducció i tecnologies de la informació i la comunicació, 2008
12008
Revistas científiques digitals: característiques i indicadors
E Abadal, L Rius i Alcaraz
RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 2006, núm. 3, 2006
12006
Revistas cientificas de las universidades españolas: acciones basicas para aumentar su difusion e impacto
L Rius i Alcaraz, E Abadal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2017
2017
Revistas científicas digitales: características e indicadores
L Rius i Alcaraz, E Abadal
Universitat Oberta de Catalunya, 2017
2017
Revistas científicas universitarias
L Rius
2012
Scholarly journals from Spanish universities: basic actions for increasing their dissemination and impact
E Abadal, LR Alcaraz
REVISTA ESPANOLA DE DOCUMENTACION CIENTIFICA 31 (2), 240-260, 2008
2008
University web presence
GR Verard
RUSC. Universities and Knowledge Society Journal 3 (1), 2006
2006
Delictes, penes i termes: Vocabulari del dret penal i penitenciari
N Vives, LR i Alcaraz
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 37-40, 2000
2000
Termes efímers i argot: a propòsit del lèxic del surf de neu
L Rius
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 26-29, 1999
1999
Legislació i medi ambient: notes d'interès terminològic
L Rius
1997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13