Katarzyna Wójcik
Katarzyna Wójcik
Dirección de correo verificada de uek.krakow.pl
Tķtulo
Citado por
Citado por
Ańo
Sentiment analysis of consumer opinions written in Polish
P Lula, K Wójcik
Economics and Management 16, 1286-1291, 2011
202011
OBCAS-An Ontology-Based Cluster Analysis System
J Tuchowski, K Wójcik, P Lula, G Paliwoda-Pękosz
Research in Systems Analysis and Design: Models and Methods, 106-112, 2011
112011
Wykorzystanie metody opartej na wzorcach w automatycznej analizie opinii konsumenckich
K Wójcik, J Tuchowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 314-324, 2015
82015
Ontology Based Approach to Sentiment Analysis
K Wójcik, J Tuchowski
KNOWLEDGE ECONOMY SOCIETY, 267, 0
6
ANALIZA WYDŹWIĘKU POLSKOJĘZYCZNYCH OPINII KONSUMENCKICH UKIERUNKOWANYCH NA CECHY PRODUKTU FEATURE-BASED SENTIMENT ANALYSIS OF OPINIONS IN POLISH
P Lula, K Wójcik, J Tuchowski
32016
Similarity between compound objects and its application in recruitment process
P Lula, J Tuchowski, K Wójcik
Wirtschaftsinformatik, 1367-1383, 2015
3*2015
Sentiment analysis of information extracted from social media
K Wójcik
Knowledge-Economy-Society. Transfer of Knowledge In The Contemporary Economy …, 2012
32012
Analiza porównawcza miar podobieństwa tekstów
K Wójcik
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 176, 340-348, 2011
32011
Retrieving Product Ontologies by Textual Analysis of Consumer Opinions1
P Wołoszyn, K Wójcik, Ł Walewski
KNOWLEDGE ECONOMY SOCIETY, 221, 2016
22016
Automated Discrimination between Genuine and Fake Written Opinions1
P Wołoszyn, K Wójcik, Ł Walewski
A. Ma; ina, R. Oczkowaska, & J. Kaczmarczyk (Eds.), Knowledge, Economy …, 2015
22015
Opinion mining and its importance in the activity of contemporary enterprises
K Wójcik
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 60–69 …, 2015
22015
Sentiment Analysis of Opinions about Hotels Extracted from the Internet
K Wójcik, J Tuchowski
Knowledge – Economy – Society. Global and Regional Challenges of the 21st …, 2013
22013
Comparison analysis of chosen approaches to sentiment analysis
K Wójcik, J Tuchowski
IT for Practice 2012, 187-192, 2012
22012
Dobór optymalnego zestawu słów istotnych w opiniach konsumentów na potrzeby ich automatycznej analizy
J Tuchowski, K Wójcik
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 328, 106-115, 2014
12014
Wpływ automatycznego tłumaczenia na wyniki automatycznej identyfikacji charakteru opinii konsumenckich
J Tuchowski, K Wójcik
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 279, 124-134, 2013
12013
HERALD
A MAZARAKI, V LAGUTIN, P LULA, K WÓJCIK, N SHULGA, A CHORNYY, ...
2015
Feature based opinion mining collated with real values of examined features.
K Wójcik, J Tuchowski
2014
ONTOLOGY-BASED EXPLORATORY ANALYSIS OF SCIENTIFIC PAPERS
P Lula, J Tuchowski, K Wójcik
2014
Klasyfikacja obiektów w systemie Krajowych Ram Kwalifikacji opisanych za pomocą ontologii.
J Tuchowski, K Wójcik
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 328, 353-360, 2014
2014
Using Tag Clouds to Visualize Temporal Aspect of Data
K Wójcik, J Tuchowski
It for Practice 2013, 109-115, 2013
2013
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo mįs tarde.
Artķculos 1–20