Seguir
Robert Pater
Robert Pater
Associate professor of economics, Department of Economics and Finance, UITM
Dirección de correo verificada de wsiz.edu.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Human capital and innovativeness of the European Union regions
R Pater, A Lewandowska
Innovation: The European Journal of Social Science Research 28 (1), 31-51, 2015
382015
Forecasting with Composite Coincident and Leading Indexes and the CLIMA Model
M Drozdowicz-Bieć (red.), P Białowolski, K Lada, R Pater, P Zwiernik, ...
SGH, Warszawa, 2007
13*2007
Discouraged or added worker effect: Which one prevails in the Polish labour market?
E Gałecka-Burdziak, R Pater
Acta Oeconomica 66 (3), 489-505, 2016
122016
Unemployment and vacancy flows in spatial labour market matching at the regional level. The case of a transition country
E Antczak, E Gałecka-Burdziak, R Pater
Journal of Applied Economics 21 (1), 25-43, 2018
11*2018
A method for measuring detailed demand for workers’ competences
R Pater, J Szkola, M Kozak
Economics 13 (1), 2019
102019
Ile jest wolnych miejsc pracy w Polsce?
E Gałecka-Burdziak, R Pater
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 279 (5), 171-186, 2015
92015
Index ofregional economic development. Some considerations and the case of Poland
R Pater, R Harasym, T Skica
Studia Regionalne i Lokalne, 54-85, 2015
82015
What Affects Efficiency in Labour Market Matching at Different Territorial Aggregation Levels in Poland?
E Antczak, E Gałecka‐Burdziak, R Pater
Bulletin of Economic Research 71 (2), 160-179, 2019
7*2019
Asymmetry and non-linearity in discouraged and added worker effects
E Congregado, E Gałecka-Burdziak, A Golpe, R Pater
Eastern European Economics 58 (3), 221-241, 2020
62020
Determinants of business innovation in the Regional Innovation System context. Policy implications for a less developed region
A Lewandowska, R Pater, Ł Cywiński
Studia regionalne i lokalne, 5-27, 2019
62019
Are there two types of business cycles? A note on crisis detection
R Pater
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse 10 (3), 11-28, 2014
62014
Skutki kryzysu gospodarczego lat 2007-2009 dla sfery realnej polskiej gospodarki na tle UE
R Pater, T Skica
Barometr Regionalny 1 (23), 29-43, 2011
62011
Wskaźniki wyprzedzające dla rynku pracy
R Pater
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 87, 117-141, 2011
62011
Unemployment invariance hypothesis and structural breaks in Poland
E Congregado, E Gałecka-Burdziak, AA Golpe, R Pater
The Journal of Economic Asymmetries 24, e00198, 2021
52021
Bariery Polsko-Ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz perspektywy płynące z utworzenia strefy wolnego handlu między unią europejską a Ukrainą
A Lewandowska, D Szeligowski, I Petryk, E Inglot, R Pater, R Harasym, ...
Raport Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2014
52014
Barometr Ofert Pracy a rynek pracy w Polsce, w: Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red
M Drozdowicz-Bieć, R Pater, M Wargacki
M. Mocek, Wydawnictwo AE, Poznań, 2006
52006
Is there a Beveridge curve in the short and the long run?
R Pater
Journal of applied economics 20 (2), 283-303, 2017
42017
Can social media content increase financial market returns? Survey results from Poland
A Cwynar, W Cwynar, R Pater
Organizacija 50 (2), 97, 2017
42017
The productivity of public and private sector in Poland
R Pater, T Skica
Business and Economic Horizons (BEH) 10 (1232-2016-101162), 120-137, 2014
42014
OCENA WPŁYWU KRYZYSU FINANSOWEGO NA STAN FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE
T Skica, R Pater
E-Finanse 6 (4), 36-55, 2010
42010
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20