Yan Zhou
Yan Zhou
The Chinese University of Hong Kong (shenzhen)
Dirección de correo verificada de cuhk.edu.cn - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Magnetic skyrmion logic gates: conversion, duplication and merging of skyrmions
X Zhang, M Ezawa, Y Zhou
Scientific reports 5, 2015
5482015
Direct observation of the skyrmion Hall effect
W Jiang, X Zhang, G Yu, W Zhang, X Wang, MB Jungfleisch, JE Pearson, ...
Nature Physics 13 (2), 162-169, 2017
5162017
A reversible conversion between a skyrmion and a domain-wall pair in a junction geometry
Y Zhou, M Ezawa
Nature communications 5, 2014
2782014
Skyrmion-skyrmion and skyrmion-edge repulsions in skyrmion-based racetrack memory
X Zhang, GP Zhao, H Fangohr, JP Liu, WX Xia, J Xia, FJ Morvan
Scientific reports 5, 7643, 2015
2742015
Magnetic bilayer-skyrmions without skyrmion Hall effect
X Zhang, Y Zhou, M Ezawa
Nature communications 7, 10293, 2016
2622016
Antiferromagnetic skyrmion: stability, creation and manipulation
X Zhang, Y Zhou, M Ezawa
Scientific reports 6, 2016
2172016
Skyrmion-Electronics: An Overview and Outlook
WZ Wang Kang, Yangqi Huang, Xichao Zhang, Yan Zhou
Proceedings of the IEEE, 2040, 2016
1912016
Magnetic skyrmion transistor: skyrmion motion in a voltage-gated nanotrack
X Zhang, Y Zhou, M Ezawa, GP Zhao, W Zhao
Scientific reports 5, 11369, 2015
1832015
Current-driven dynamics and inhibition of the skyrmion Hall effect of ferrimagnetic skyrmions in GdFeCo films
S Woo, KM Song, X Zhang, Y Zhou, M Ezawa, X Liu, S Finizio, J Raabe, ...
Nature Communications 9 (1), 959, 2018
1672018
Dynamically stabilized magnetic skyrmions
Y Zhou, E Iacocca, AA Awad, RK Dumas, FC Zhang, HB Braun, ...
Nature communications 6, 8193, 2015
1642015
Voltage controlled magnetic skyrmion motion for racetrack memory
W Kang, Y Huang, C Zheng, W Lv, N Lei, Y Zhang, X Zhang, Y Zhou, ...
Scientific reports 6, 23164, 2016
1262016
Magnetic skyrmion-based synaptic devices
Y Huang, W Kang, X Zhang, Y Zhou, W Zhao
Nanotechnology 28 (8), 08LT02, 2017
1242017
Magnetic skyrmion-based synaptic devices
Y Huang, W Kang, X Zhang, Y Zhou, W Zhao
Nanotechnology 28 (8), 08LT02, 2017
1242017
Spin-torque oscillator with tilted fixed layer magnetization
Y Zhou, CL Zha, S Bonetti, J Persson, J Åkerman
Applied Physics Letters 92 (26), 262508, 2008
1122008
Phase-locked spin torque oscillators: Impact of device variability and time delay
J Persson, Y Zhou, J Akerman
Journal of applied physics 101 (9), 09A503, 2007
882007
Interfacial Dzialoshinskii–Moriya interaction induced nonreciprocity of spin waves in magnonic waveguides
F Ma, Y Zhou
RSC Adv. 4 (87), 46454-46459, 2014
86*2014
Magnetic skyrmion-based artificial neuron device
S Li, W Kang, Y Huang, X Zhang, Y Zhou, W Zhao
Nanotechnology 28 (31), 31LT01, 2017
852017
Control and manipulation of a magnetic skyrmionium in nanostructures
X Zhang, J Xia, Y Zhou, D Wang, X Liu, W Zhao, M Ezawa
Physical Review B 94 (9), 094420, 2016
842016
Skyrmion dynamics in a frustrated ferromagnetic film and current-induced helicity locking-unlocking transition
X Zhang, J Xia, Y Zhou, X Liu, H Zhang, M Ezawa
Nature communications 8 (1), 1717, 2017
822017
Skyrmion dynamics in a frustrated ferromagnetic film and current-induced helicity locking-unlocking transition
X Zhang, J Xia, Y Zhou, X Liu, H Zhang, M Ezawa
Nature communications 8 (1), 1717, 2017
822017
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20