Segueix
JOAN MIQUEL ALBERT TARRAGONA
JOAN MIQUEL ALBERT TARRAGONA
Catedràtic d'ensenyament secundari (Geografia i història). Professor de la Universitat de Barcelona
Correu electrònic verificat a xtec.cat
Títol
Citada per
Citada per
Any
Geografía e historia: investigación, innovación y buenas prácticas
M Albert
Geografía e historia, 1-231, 2011
742011
Enseñar utilizando Internet como recurso
JM Albert, JP Cuevas
Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia, 8-18, 2004
332004
Enseñanza de la historia y competencias educativas
RL Facal, PM Martínez, J Prats, CJG Carrasco, JM Albert
Graó, 2017
302017
El desarrollo de la competencia social y ciudadana y la utilización de metodologías didácticas activas en las aulas de secundaria.
CF Moreno, J Sabido-Codina, JM Albert
Revista Electrónica interuniversitaria de formación del profesorado 22 (2), 2019
222019
La formación inicial del profesorado y el Prácticum de secundaria
JM Albert, CF Moreno, JP Rodríguez
Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia, 65-70, 2012
82012
La realización de un tema de''investigación''escolar histórico o social
JMA Tarragona, JM Gutiérrez, CF Moreno
Geografía e historia: investigación, innovación y buenas prácticas, 151-171, 2011
42011
Educación para la ciudadanía: experiencias didácticas
CF Moreno, JS Codina, JMA Tarragona
Enseñanza de la historia y competencias educativas, 87-104, 2017
32017
Las TIG en la Educación Secundaria. La formación previa del profesorado
JM Albert, G Nieto
Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), 2014
32014
Internet y la didáctica de las ciencias sociales
JM Albert Tarragona
Aula de innovación educativa, 2005
32005
Internet i Ciències Socials. Una experiència de comunitat virtual a l'ensenyament secundari (Vallès Oriental, Barcelona)
JM Albert, E Alegre
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 25 (1), 2021
22021
La competencia digital es necesaria para la enseñanza de la historia
JMA Tarragona
Educación histórica y competencias transversales: narrativas, TIC y …, 2018
22018
Las TAC en la enseñanza de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia
JMA Tarragona
Una mirada al pasado y un proyecto de futuro: investigación e innovación en …, 2014
22014
Enseñanza de la historia y construcción de identidades culturales en centros escolares iberoamericanos y españoles
JM Albert, CF Moreno
Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia, 51-56, 2013
22013
El profesorado novel de geografia e historia y el aprendizaje de tecnologias digitales
JM Tarragona
Aprender a ser docente en un mundo en cambio: Simposio Internacional, 196-201, 2014
12014
Las Tecnologías de la Información Geográfica en la enseñanza secundaria y la formación del profesorado
JMA Tarragona, GN Barbero
XVI Congreso Nacional de Tecnologías de Información Geográfica, 2014
2014
Las TIG en la Educación Secundaria. La formación previa del profesorado
JMA Tarragona, GN Barbero
Tecnologías de la información para nuevas formas de ver el territorio: XVI …, 2014
2014
6.-Seccions 1-1'I 2-2'
E Mach i Bosch, JA Aldell i Gisbert
2013
6.-Planta terrat
E Mach i Bosch, JA Aldell i Gisbert
2013
1.-Situació i emplaçament
E Mach i Bosch, JA Aldell i Gisbert
2013
5.-Façana posterior estat actual i projecte
E Mach i Bosch, JA Aldell i Gisbert
2013
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20