Edward Majewski
Título
Citado por
Citado por
Año
Trwały rozwój i trwałe rolnictwo: Teoria a praktyka gospodarstw rolniczych
E Majewski
Wydawnictwo SGGW, 2008
1182008
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej [SIPR] w Polsce
E Majewski
Rozprawy Naukowe i Monografie. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w …, 2002
472002
The international competitiveness of Polish agriculture
M Gorton, A Daniłowska, S Jarka, S Straszewski, A Zawojska, E Majewski
Post-communist economies 13 (4), 445-457, 2001
412001
Agricultural landscapes, ecosystem services and regional competitiveness—Assessing drivers and mechanisms in nine European case study areas
L Schaller, S Targetti, AJ Villanueva, I Zasada, J Kantelhardt, M Arriaza, ...
Land Use Policy 76, 735-745, 2018
402018
System celów w rolniczych gospodarstwach rodzinnych
E Majewski, W Zietara
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 29-43, 1997
331997
Duboys de Labarre
V Bellassen, G Giraud, M Hilal, F Arfini, A Barczak, A Bodini, M Brennan, ...
M., Gorton, M., Hartmann, M., Majewski, E., Muller, P., Monier-Dilhan, S …, 2016
312016
Measuring the economic, environmental, and social sustainability of short food supply chains
A Malak-Rawlikowska, E Majewski, A Wąs, SO Borgen, P Csillag, ...
Sustainability 11 (15), 4004, 2019
282019
Długookresowe zmiany w dochodach z polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej
K Zawalinska, E Majewski, A Was
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (6), 2015
212015
Measuring and modelling farm level sustainability
E Majewski
Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development 2 (1), 2-10, 2013
212013
The impact of the “greening” of the Common Agricultural Policy on the financial situation of Polish farms
S Czekaj, E Majewski, A Was
Applied Studies in Agribusiness and Commerce 7 (2-3), 49-55, 2013
192013
Farm household interactions with local economies: A comparison of two EU case study areas
D Roberts, E Majewski, P Sulewski
Land Use Policy 31, 156-165, 2013
182013
Znaczenie płatności bezpośrednich jako czynnika stabilizującego dochód rolniczy na przykładzie wybranych typów gospodarstw
E Majewski, A Wąs
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 235-248, 2009
182009
Jakość zarządzania w gospodarstwach rolniczych w Polsce w świetle badań
E Majewski
SGGW, 2001
182001
Environmental impacts of different crop rotations in the European Union
S Mudgal, P Lavelle, F Cachia, D Somogyi, E Majewski, L Fontaine, ...
European Commission, Brussels, 2010
172010
Dochody i jakość życia w gospodarstwach niskotowarowych z wybranych regionów Polski
E Majewski
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 96 (4), 122-129, 2009
172009
Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych
E Majewski, GE Dalton
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe, 2000
172000
Fundusze ubezpieczeń wzajemnych jako forma ograniczania ryzyka w rolnictwie
P Sulewski, M Meuwissen
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 2014
162014
Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej
E Majewski, A Wąs, W Guba, G Dalton
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 93 (2), 98-106, 2007
162007
Polska wieś w spo· lecznej świadomości: wiedza i opinie o kulturze ludowej, rolnikach i rolnictwie
I Bukraba-Rylska
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akad. Nauk, 2004
162004
Short food supply chains and their contributions to sustainability: Participants’ views and perceptions from 12 European cases
G Vittersø, H Torjusen, K Laitala, B Tocco, B Biasini, P Csillag, ...
Sustainability 11 (17), 4800, 2019
142019
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20