Alicja Krzemień
Alicja Krzemień
Główny Instytut Górnictwa (Central Mining Institute)
Dirección de correo verificada de gig.eu
TítuloCitado porAño
Forecasting the COMEX copper spot price by means of neural networks and ARIMA models
FS Lasheras, FJ de Cos Juez, AS Sánchez, A Krzemień, PR Fernández
Resources Policy 45, 37-43, 2015
642015
Rare earth elements mining investment: It is not all about China
MVR García, A Krzemień, MÁM del Campo, MM Álvarez, MR Gent
Resources Policy 53, 66-76, 2017
272017
Towards sustainability in underground coal mine closure contexts: A methodology proposal for environmental risk management
A Krzemień, AS Sánchez, PR Fernández, K Zimmermann, FG Coto
Journal of Cleaner Production 139, 1044-1056, 2016
242016
Assessment of roof fall risk in longwall coal mines
S Prusek, S Rajwa, A Wrana, A Krzemień
International Journal of Mining, Reclamation and Environment 31 (8), 558-574, 2017
212017
Assessing the risk of corrosion in amine-based CO2 capture process
A Krzemień, A Więckol-Ryk, A Smoliński, A Koteras, L Więcław-Solny
Journal of Loss Prevention in the Process Industries 43, 189-197, 2016
202016
Investment in new tungsten mining projects
AS Sánchez, A Krzemień, PR Fernández, FJI Rodríguez, FS Lasheras, ...
Resources Policy 46, 177-190, 2015
202015
Analysis and assessment of a critical event during an underground coal gasification experiment
E Krause, A Krzemień, A Smoliński
Journal of Loss Prevention in the Process Industries 33, 173-182, 2015
192015
Forecasting European thermal coal spot prices
A Krzemień, PR Fernández, AS Sánchez, FS Lasheras
Journal of Sustainable Mining 14 (4), 203-210, 2015
162015
Risk assessment of a post-combustion and amine-based CO2 capture ready process
A Krzemień, A Więckol-Ryk, A Duda, A Koteras
Journal of Sustainable Mining 12 (4), 18-23, 2013
152013
Beyond the pan-european standard for reporting of exploration results, mineral resources and reserves
A Krzemień, PR Fernández, AS Sánchez, ID Álvarez
Resources Policy 49, 81-91, 2016
122016
Forecasting coking coal prices by means of ARIMA models and neural networks, considering the transgenic time series theory
M Matyjaszek, PR Fernández, A Krzemień, K Wodarski, GF Valverde
Resources Policy 61, 283-292, 2019
92019
Coking coal mining investment: Boosting European Union's raw materials initiative
M Matyjaszek, K Wodarski, A Krzemień, CE García-Miranda, AS Sánchez
Resources Policy 57, 88-97, 2018
72018
Fire risk prevention in underground coal gasification (UCG) within active mines: Temperature forecast by means of MARS models
A Krzemień
Energy 170, 777-790, 2019
62019
Rare earth elements price forecasting by means of transgenic time series developed with ARIMA models
MVR García, A Krzemień, MÁM del Campo, CE García-Miranda, ...
Resources Policy 59, 95-102, 2018
62018
Forecast of methane emission from closed underground coal mines exploited by longwall mining–a case study of Anna coal mine
A Duda, A Krzemień
Journal of Sustainable Mining 17 (4), 184-194, 2018
62018
Operatywne przewidywanie ryzyka wypadkowego w czasie prowadzenia eksploatacji ścianowej w warunkach zagrożenia tąpnięciem
S Krzemień, A Manowska, A Krzemień
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 23--28, 2014
32014
Safety and health in mining in Poland
S Krzemień, A Krzemień
List of contents, 2013
32013
Focus on some aspects of market price trends for tungsten
J Dvořáček, R Sousedíková, A Krzemień, A Suárez Sánchez
Technická univerzita Košice, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a …, 2017
22017
Ocena oddziaływania czynników organizacyjnych na ryzyko metanowe w rejonach eksploatacji ścianowej kopalń węgla
K Krzemień, E Krause, A Krzemień
Wiadomości Górnicze 66 (6), 335--345, 2015
22015
Technologia produkcji metanu z pokładów węgla poprzez zatłaczanie CO2-przegląd doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu CARBOLAB
A Krzemień, J Skiba, A Koteras, A Duda
Przegląd Górniczy 71 (1), 37--45, 2015
22015
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20