Segueix
Llorenç Andreu
Llorenç Andreu
eHealth Center - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Correu electrònic verificat a uoc.edu
Títol
Citada per
Citada per
Any
Verb morphology in Catalan and Spanish in children with specific language impairment: A developmental study
M Sanz‐Torrent, E Serrat, L Andreu, M Serra
Clinical Linguistics & Phonetics 22 (6), 459-474, 2008
992008
The effects of bilingualism on conflict monitoring, cognitive control, and garden-path recovery
SE Teubner-Rhodes, A Mishler, R Corbett, L Andreu, M Sanz-Torrent, ...
Cognition 150, 213-231, 2016
742016
Una propuesta de renovación metodológica en el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior: los pequeños grupos de investigación cooperativos
L Andreu Barrachina, M Sanz Torrent, E Serrat Sellabona
Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 2009
682009
Narrative comprehension and production in children with SLI: An eye movement study
L Andreu, M Sanz-Torrent, J Guàrdia Olmos, B Macwhinney
Clinical linguistics & phonetics 25 (9), 767-783, 2011
442011
La relación entre el aprendizaje léxico y el desarrollo gramatical
E Serrat, M Sanz-Torrent, I Badia, E Aguilar, R Olmo, F Lara, L Andreu, ...
Infancia y Aprendizaje 33 (4), 435-448, 2010
40*2010
Perception of audio-visual speech synchrony in Spanish-speaking children with and without specific language impairment
F Pons, L Andreu, M Sanz-Torrent, L Buil-Legaz, DJ Lewkowicz
Journal of Child Language 40 (3), 687-700, 2013
392013
Anticipatory sentence processing in children with specific language impairment: Evidence from eye movements during listening
L Andreu, M Sanz-Torrent, JC Trueswell
Applied Psycholinguistics 34 (1), 5-44, 2013
352013
Effect of verb argument structure on picture naming in children with and without specific language impairment (SLI)
L Andreu, M Sanz‐Torrent, LB Legaz, B MacWhinney
International Journal of Language & Communication Disorders 47 (6), 637-653, 2012
332012
Auditory word recognition of nouns and verbs in children with Specific Language Impairment (SLI)
L Andreu, M Sanz-Torrent, J Guàrdia-Olmos
Journal of Communication Disorders 45 (1), 20-34, 2012
322012
Argument omissions in preschool Catalan and Spanish speaking children with SLI
M Sanz-Torrent, L Andreu, I Badia, F Sidera
Infancia y Aprendizaje 34 (1), 49-66, 2011
312011
El proceso lector en niños con antecedentes de retraso y trastorno específico del lenguaje
M Sanz-Torrent, L Andreu, I Badia, M Serra
Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 30 (1), 23-33, 2010
252010
El juego-concurso de De Vries: Una propuesta para la formación en competencias de trabajo en equipo en la evaluación
L Andreu Barrachina, M Sanz Torrent
Red U: revista de docencia universitaria, 2010
212010
The formulation of argument structure in SLI: an eye-movement study
L Andreu, M Sanz-Torrent, JG Olmos, B MacWhinney
Clinical Linguistics & Phonetics 27 (2), 111-133, 2013
182013
El trastorno específico del lenguaje
L Andreu, G Aguado, MC Cardona, M Sanz-Torrent
Barcelona: UOC, 2015
152015
Argument structure and the representation of abstract semantics
J Rodríguez-Ferreiro, L Andreu, M Sanz-Torrent
PloS one 9 (8), e104645, 2014
142014
Resultats del model lingüístic escolar de Catalunya: l'evidència empírica
MS i Trueta, LA Barrachina, ES Pascual, M Aparici, J Arnau, A Bel, ...
Universitat Oberta de Catalunya, 2012
142012
Desenvolupament i avaluació del llenguatge oral
LA Barrachina
Editorial UOC, 2012
132012
Descripción del cambio del TEL al TDL en contexto angloparlante
AL Vargas, N Ahufinger, AJ Igualada, MS Torrent
Revista de investigación en Logopedia 11 (1), 9-20, 2021
112021
Children with SLI can exhibit reduced attention to a talker's mouth
F Pons, M Sanz‐Torrent, L Ferinu, J Birulés, L Andreu
Language Learning 68, 180-192, 2018
102018
Do children with SLI use verbs to predict arguments and adjuncts: Evidence from eye movements during listening
L Andreu, M Sanz-Torrent, J Rodríguez-Ferreiro
Frontiers in psychology 6, 1917, 2016
102016
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20