Jan Řehoř
Jan Řehoř
Dirección de correo verificada de gapps.zcu.cz
Título
Citado por
Citado por
Ańo
Analysis of the hard turning of AISI H13 steel with ceramic tools based on tool geometry: surface roughness, tool wear and their relation
R Ferreira, J Řehoř, CH Lauro, D Carou, JP Davim
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 38 …, 2016
322016
Influence of form factor of the cutting edge on tool life during finishing milling
J Fulemová, J Řehoř
Procedia engineering 100, 682-688, 2015
212015
Residual stresses evaluation in precision milling of hardened steel based on the deflection-electrochemical etching technique
I Vilček, J Řehoř, D Carou, P Zeman
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 47, 112-116, 2017
72017
Tvorba třísky a další průvodní jevy při HS frézovaní vysokolegované nástrojové oceli v zušlechteném stavu
J Řehoř, P Hofmann, P Hort
ICPM, 2001
52001
Trendy v konstrukci výstružníků
J Řehoř, K Kouřil, L Kroft, J Sklenička
Strojírenská technologie, 227-232, 2014
42014
Investigation of surface roughness and predictive modelling of machining Stellite 6
J Valíček, J Řehoř, M Harničárová, M Gombár, M Kušnerová, J Fulemová, ...
Materials 12 (16), 2551, 2019
32019
Insights for the Selection of the Machining Parameters in the Turning of Difficult-To-Cut Coatings
D Carou, J Řehoř, P Monka, I Vilček, Š Houdková
Manufacturing Technology 15 (3), 295-303, 2015
32015
An approach to the machining of hard coatings prepared by laser cladding and thermal spraying
D Carou, J Řehoř, I Vilček, Š Houdková-Šimůnková
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění, 2015
32015
Studie problematiky frézování feriticko-martenzitické oceli P91
Z Janda
Západočeská univerzita v Plzni, 2012
32012
Přednášky z předmětu Teorie obrábění
J ŘEHOŘ
ZČU v Plzni [cit. 2015-05-20], 0
3
Prediction of Cutting Parameters of HVOF-Sprayed Stellite 6
J Valíček, M Harničárová, J Řehoř, M Kušnerová, M Gombár, M Drbúl, ...
Applied Sciences 10 (7), 2524, 2020
22020
Reaming of very precise holes in hydrostatic component
J Řehoř, J Fulemová, D Rut, V Třísková, J Kutlwašer, K Kouřil
Manufacturing Technology 15 (3), 409-415, 2015
22015
Research Study on Influence of Predefined Factors on Drilling Produced Hole before Reaming
V Pokorná, J Roub, J Řehoř, J Fulemová
Technological Engineering 13 (1), 15-18, 2016
12016
Současné trendy středění nástrojů pro výrobu přesných děr
J Řehoř, J Fulemová, K Kouřil, P Matouš
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění, 2015
12015
Porovnání nástrojových upínačů s ohledem na řezné síly a jakost obrobeného povrchu při frézování austenitické oceli
Z Janda, J Fulemová, J Švec, J Řehoř
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění, 2011
12011
Milling of Complex Surfaces of EN 10060 Steel after HVOF Sprayed NiCrBSi Coatings
J Valíček, M Harničárová, J Řehoř, M Kušnerová, J Fulemová, M Gombár, ...
Coatings 10 (8), 744, 2020
2020
Optimization of the thermal spraying process depending on the surface roughnes
T Zatloukal, M Gombar, J Fulemova, J Řehoř, M Povolný
DAAAM International Vienna, 2019
2019
Study of clamping systems plasticity for reaming tool
M Povolný, J Fulemová, J Řehoř, T Zatloukal
DAAAM International Vienna, 2019
2019
Experimental Investigation of Cutting Conditions from the View of Force Load at High Speed Milling
J Řehoř, J Fulemová, A Vagaská, M Gombár, K Monkova
Solid State Phenomena 261, 36-43, 2017
2017
Fixtures Design for Increasing of Quality Production of Cast Workpiece with Weld Deposit
PP Monka, J Markovič, K Monkova, J Řehoř, S Hric, D Manduľák
Manufacturing Technology 16 (6), 1314-1319, 2016
2016
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20