Segueix
Széll Krisztián
Títol
Citada per
Citada per
Any
Iskolai eredményesség a hátrányos helyzet tükrében
K Széll
Educatio 24 (1), 140-147, 2015
462015
Factors Determining Student Achievement
K Széll
Hungarian Educational Research Journal 3 (3), 2013
342013
Iskolai eredményesség és tanári attitűdök
K Széll
Szemerszki Marianna (szerk.): Eredményesség az oktatásban. Dimenziók és …, 2015
18*2015
Méltányosság az oktatásban: tanulói eredmények, szülők, iskola
A Fehérvári, K Széll
Az OECD az oktatásról–adatok, elemzések, értelmezések. Budapest …, 2014
13*2014
Iskolai légkör és eredményesség: fókuszban a reziliens és a veszélyeztetett iskolák
K Széll
Belvedere Meridionale, 2018
112018
Oktatási helyzetkép: iskolai életutak, tervek és lehetőségek
K Széll, Á Nagy
Excenter Kutatóközpont, 2018
112018
Hatásvizsgálatok alapszintű kézikönyve: Módszertani segédkönyv oktatásfejlesztők számára
M Sági, K Széll
Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015
92015
Alacsony társadalmi-gazdasági státuszú általános iskolák légköre és eredményessége. Fókuszban a reziliens és veszélyeztetett iskolák.
K Széll
72017
Szegregáció és hátránykompenzáció – pedagógusattitűdök
K Széll
Kudarcok és megoldások. Iskolai hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés, 53–72, 2015
7*2015
Az oktatási eredményesség iskolai vetületei
K Széll
Educatio 23 (2), 336-343, 2014
72014
A pedagógusmunka minőségét meghatározó tényezőkről.
K Széll
Educatio 22 (2), 245-251, 2013
72013
Iskolai légkör és eredményesség
K Széll
Szemerszki Marianna (szerk.): Eredményesség az oktatásban: Dimenziók és …, 2016
6*2016
A lemorzsolódás egyéni és kontextuális tényezői
B Paksi, K Széll, É Magyar, A Fehérvári
Iskolakultúra 30 (8), 62-81, 2020
52020
Az iskolai eredményesség szervezeti meghatározottsága
A Fehérvári, K Széll, B Paksi
Zsolnai A.–Kasik L.(szerk.) Új kutatások a neveléstudományokban, 268-286, 2016
52016
Idősödő társadalom és az oktatási rendszer
K Széll
Statisztika Szemle 88 (3), 273-304, 2010
52010
Diverzitás és inklúzió jellemzői a Pécsi Tudományegyetemen
A Varga, K Vitéz, K Széll
Iskolakultúra 31 (09), 45-62, 2021
42021
A tanulói lemorzsolódás empirikus vizsgálata–elméleti és módszertani keretek
A Fehérvári, É Magyar, K Széll
Iskolakultúra 30 (8), 3-20, 2020
42020
Szervezeti jellemzők és iskolai eredményesség
A Fehérvári, K Széll, B Paksi, A Zsolnai
Fehérvári Anikó (szerk.): A Borsszem Jankótól Bolognáig.–Neveléstudományi …, 2018
4*2018
The External Conditions of Teachers' Career in Hungary
K Széll
HERJ Hungarian Educational Research Journal 4 (2), 89-102, 2014
42014
Iskolai kötődés, iskolai klíma diák és pedagógus szemmel
K Széll, L Szabó, A Fehérvári
Iskolakultúra 30 (8), 21-40, 2020
32020
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20