Seguir
Széll Krisztián
Título
Citado por
Citado por
Ańo
Iskolai eredményesség a hátrányos helyzet tükrében
K Széll
Educatio 24 (1), 140-147, 2015
602015
Factors Determining Student Achievement
K Széll
Hungarian Educational Research Journal 3 (3), 2013
462013
Iskolai eredményesség és tanári attitűdök
K Széll
Szemerszki Marianna (szerk.): Eredményesség az oktatásban. Dimenziók és …, 2015
21*2015
Cronbach-alfa: vele vagy nélküle?
J T. Kárász, O Nagybányai Nagy, K Széll, S Takács
Magyar Pszichológiai Szemle 77 (1), 81-98, 2022
152022
Méltányosság az oktatásban: tanulói eredmények, szülők, iskola
A Fehérvári, K Széll
Az OECD az oktatásról–adatok, elemzések, értelmezések. Budapest …, 2014
15*2014
Iskolai légkör és eredményesség: fókuszban a reziliens és a veszélyeztetett iskolák
K Széll
Belvedere Meridionale, 2018
142018
Oktatási helyzetkép: iskolai életutak, tervek és lehetőségek
K Széll, Á Nagy
Excenter Kutatóközpont, 2018
132018
Hatásvizsgálatok alapszintű kézikönyve: Módszertani segédkönyv oktatásfejlesztők számára
M Sági, K Széll
Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015
112015
Iskolai légkör és eredményesség
K Széll
Szemerszki Marianna (szerk.): Eredményesség az oktatásban: Dimenziók és …, 2016
9*2016
Az oktatási eredményesség iskolai vetületei
K Széll
Educatio 23 (2), 336-343, 2014
92014
Empirical Testing of a Multidimensional Model of School Dropout Risk
B Paksi, K Széll, A Fehérvári
Social Sciences 12 (2), 50, 2023
82023
A lemorzsolódás egyéni és kontextuális tényezői
B Paksi, K Széll, É Magyar, A Fehérvári
Iskolakultúra 30 (8), 62-81, 2020
82020
A tanulói lemorzsolódás empirikus vizsgálata–elméleti és módszertani keretek
A Fehérvári, É Magyar, K Széll
Iskolakultúra 30 (8), 3-20, 2020
82020
Szegregáció és hátránykompenzáció – pedagógusattitűdök
K Széll
Kudarcok és megoldások. Iskolai hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés, 53–72, 2015
8*2015
Diverzitás és inklúzió jellemzői a Pécsi Tudományegyetemen:-egy helyzetfelmérő kutatás tükrében
A Varga, K Vitéz, K Széll
Iskolakultúra 31 (09), 45-62, 2021
72021
Alacsony társadalmi-gazdasági státuszú általános iskolák légköre és eredményessége. Fókuszban a reziliens és veszélyeztetett iskolák.
K Széll
72017
A pedagógusmunka minőségét meghatározó tényezőkről.
K Széll
Educatio 22 (2), 245-251, 2013
72013
Idősödő társadalom és az oktatási rendszer
K Széll
Statisztika Szemle 88 (3), 273-304, 2010
62010
Iskolai kötődés, iskolai klíma diák és pedagógus szemmel
K Széll, L Szabó, A Fehérvári
Iskolakultúra 30 (8), 21-40, 2020
52020
A gyermekjóllét aspektusai. Nemzetközi összehasonlítás egy iskolai kutatás alapján.
P Róbert, L Szabó, K Széll
Társadalmi Riport 2020, 281-306, 2020
52020
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20