SAKİR BEZCİ
SAKİR BEZCİ
Verified email at karabuk.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Taekwondo Antrenörlerinin Stresle Başa Çıkma ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
şakir bezci
Eğitim Bilimleri Enstitüsü /Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ABD, 2010
212010
The analyze of hematological parameters of elite women taekwondoers before and after training
S BEZCİ
Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 1 (2), 1-16, 2010
112010
Correlations between different methods of vertical jump and static balance parameters in athletes
M GOKTEPE, M GUNAY, S BEZCI, M BAYRAM, A OZKAN
Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 18 (1), 147-152, 2016
102016
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL RESİLİENCE LEVELS AND ANXIETY LEVELS OF JUDO ATHLETES.
S Çutuk, M BEYLEROĞLU, M HAZAR, Z AKKUŞ ÇUTUK, Ş BEZCİ
Journal of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi ve Spor …, 2017
92017
Elit Taekwondo’cularda Antrenman Öncesi ve Sonrası Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin İncelenmesi
şakir bezci
Sağlık Bilimleri Enstitüsü /Beden Eğitimi ve Spor A.B.D, 2007
92007
JUDO SPORCULARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ İLE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
S ÇUTUK, M BEYLEROĞLU, M HAZAR, ZA ÇUTUK, Ş BEZCİ
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 (1), 109-117, 2017
72017
Investigating the Relationship between the Perceptions of Taekwondo Athletes towards Coach-Athlete Relationship, Task and Ego Orientation in Sports, and Motivation in Sports.
S Bezci
International Journal of Environmental and Science Education 11 (15), 8436-8447, 2016
52016
Angiotensin-converting enzyme polymorphism in elite taekwondo athletes of Turkish and Azerbaijan taekwondo teams
M Gunay, MK Ulkuer, C Celenk, S Bezci, K Gokdemir, C Gevat, T Kesici
Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science …, 2010
52010
Investigation of self efficacy and burnout levels of Taekwondo athletes
R Cengiz, U Abakay, Ş Bezci, Ü Yetis
European Journal of Experimental Biology 3 (5), 148-154, 2013
32013
Motivations and Expectations of Elite Turkish Athletes Practicing Taekwondo
S Bezci
Life Science Journal 10 (2), 2649-2654, 2013
12013
ANGİOTENSİN-CONVERTİNG ENZYME POLYMORPHİSM İN ELİTE TAEKWONDO ATHLETES OF TURKİSH AND AZERBAİJAN TAEKWONDO TEAMS.
M Günay, MK Ülküer, Ç Çelenk, Ş Bezci, K Gökdemir, C Gevat, T Kesici
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2010
12010
SEDANTER VE MASA TENİSİ OYUNCULARININ GÖZ HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ
R BEHDARİ, E ZORBA, M GÖKTEPE, R SOSLU, Ş BEZCİ
2019
Taekwondo Sporcularının Beslenme Davranışlarının Değerlendirilmesi
Ş BEZCİ, G ESKİCİ, EN PAK, M ŞAHİN, M GÜNAY
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 23 (2), 119-130, 2018
2018
Examination of the Classroom Management Profilesof Secondary and Primary School Teachers/Ortaöğretim ve sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin incelenmesi.
M BEYLEROĞLU, Ş BEZCİ, M HAZAR, E TİNGAZ, H BAYDAR
2017
The Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Psychologıcal Resilience Levels And Anxıety Levels Of Judo Athletes. Judo Sporcularının Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri İle …
S ÇUTUK, M BEYLEROĞLU, M HAZAR, Z AKKUŞ ÇUTUK, Ş BEZCİ
2017
Class Management Profiles of Secondary School Teachers
M Hazar, M Beyleroglu, S Bezci, HO Baydar, EO Tingaz
2017
Study of nutrition habits and information levels of sportsmen interested in fighting sports.
ŞŞ Cengiz, M Göktepe, Ş Bezci, D Badau
Palestrica of the Third Millennium Civilization & Sport 17 (2), 2016
2016
Antrenörlerinin Stresle Başa Çıkma ve Problem Çözme Becerileri(Taekwondo Örneği)
Ş BEZCİ
Spor Yayınevi ve Kitapevi 1, 212, 2016
2016
An examination of taekwondo referees coping styles with stress and problem solving skill levels with regard to gender and socio-demographic variables.
S Bezci
International Journal of Academic Research 5 (5B), 418-424, 2013
2013
THE COMPARATIVE STUDY OF ANTHROPOMETRICAL CHACACTERISTICS IN TABRIZ ELITE FOOTBALL AND VOLLEYBALL PLAYERS.
P Ali, N Golmaganizadeh, E Zorba, S Bezci
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20