Follow
Tomas de Montagut
Title
Cited by
Cited by
Year
El Mestre racional a la Corona d'Aragó, 1283-1419
T Montagut Estragués
Fundació Noguera, 1987
47*1987
Voluntariado: la lógica de la ciudadanía
T Montagut, I Zubero, A Petrus, G Orduna, A García, X García-Roca
Ariel Publications, 2003
242003
Pactisme o absolutisme a Catalunya: les grans institucions de govern (s. VX-XVI)
TM i Estragués
Anuario de estudios Medievales, 669-680, 1989
22*1989
La Justicia en la Corona de Aragón
T de Montagut
La administración de justicia en la historia de España. Actas de las III …, 1999
13*1999
Les institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya:(des dels seus orígens fins a la reforma de 1413)
TM i Estragués
Sindicatura de comptes de Catalunya, 1996
131996
La Recepción del derecho feudal común en Cataluña I, 1211-1330
T de Montagut Estragués
Instituto de Derecho Común. Universidad de Murcia, 1992
12*1992
Història del pensament jurídic
T Montagut
Universitat Pomepu Fabra, Barcelona, España, 1999
10*1999
El" Llibre de Consolat de Mar" y el ordenamiento jurídico del mar
TM i Estragués
Anuario de historia del derecho español, 201-218, 1997
101997
Història del dret català
T Montagut Estragués, V Ferro Pomà, J Serrano Daura
Història del dret català, 1-323, 2015
92015
El jurista Doménech d'Aguirre i la memoria del dret públic català
TM i Estragués
Ius fugit: Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, 231-250, 2004
72004
El Baile General de Cataluña (notas para su estudio)
T MONTAGUT
Hacienda Pública Española 87, 73-84, 1984
71984
La Constitució política de la Corona d'Aragó
TM i Estragués
El compromiso de Caspe (1412), cambios dinásticos y Constitucionalismo en la …, 2013
5*2013
El testamento inoficioso en las Partidas y sus fuentes
T Montagut i Estragués
Anuario de historia del derecho español, 239-326, 1992
51992
Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval: Col. lecció diplomàtica. Segles IX-XI
JM Salrach, TM i Estragués
Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 2018
42018
Comunidades locales en Cataluña y su derecho medieval
T Montagut Estragués
Vasconia 36, 5-18, 2009
42009
La reforma de la administración de justicia en las Cortes Generales de Monzón de 1388-1389
TM i Estragués
Anales: Anuario del centro de la UNED de Calatayud, 5-16, 1999
41999
Notes per a l'estudi del mestre racional de la Cort, al segle XV
TM i Estragués
Pedralbes: Revista d'historia moderna, 45-54, 1993
4*1993
Els funcionaris i l'administració reial a Catalunya (segles XIII-XIV).
T de Montagut Estragués
Acta historica et archaeologica mediaevalia, 137-150, 1983
41983
Ruptura i transició a la democràcia com a font de dos tipus de drets històrics compatibles per a Catalunya
T DE MONTAGUT
Autonomies. Revista Catalana de Dret Públic, 117-121, 0
4
The Catalan Sagrada Família: Law and Family in Medieval and Modern Catalonia
T Mikes, T de Montagut
Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary …, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20