Fernando Ramallo
Fernando Ramallo
Universidade de Vigo
Correu electrònic verificat a uvigo.gal - Pàgina d'inici
TítolCitada perAny
New speakers of minority languages: The challenging opportunity–Foreword
B O'Rourke, J Pujolar, F Ramallo
International Journal of the Sociology of Language 2015 (231), 1-20, 2015
2162015
Competing ideologies of linguistic authority amongst new speakers in contemporary Galicia
B O'Rourke, F Ramallo
Language in Society 42 (3), 287-305, 2013
1282013
The native-non-native dichotomy in minority language contexts: Comparisons between Irish and Galician
B O'Rourke, FF Ramallo
Language Problems and Language Planning 35 (2), 139-159, 2011
932011
Usos lingüísticos en Galicia
RAG Seminario de Sociolingüística
A Coruña: Real Academia Galega, 1995
87*1995
Actitudes lingüísticas en Galicia
RAG Seminario de Sociolingüística
A Coruña: Real Academia Galega, 1996
69*1996
New perspectives on endangered languages: Bridging gaps between sociolinguistics, documentation and language revitalization
JAF Farfán, FF Ramallo
John Benjamins Publishing, 2010
63*2010
Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia
RAG Seminario de Sociolingüística
A Coruña: Real Academia Galega, 1994
57*1994
Neofalantes as an active minority: Understanding language practices and motivations for change amongst new speakers of Galician
B O'Rourke, F Ramallo
International Journal of the Sociology of Language 2015 (231), 147-165, 2015
492015
Sociolinguistics of Spanish in Galicia
F Ramallo
International journal of the Sociology of Language 2007 (184), 21-36, 2007
462007
Language as a diacritical in terms of cultural and resistance identities in Galicia
A Iglesias-Álvarez, F Ramallo
Estudios de Sociolingüística 3 (2), 255-287, 2002
352002
Vender en galego: Comunicación, empresa e lingua en Galicia
FF Ramallo, GR Doval
Consello da Cultura Galega, 1997
21*1997
Neofalantismo
F Ramallo
En: GUGENBERGER, E.: MONTEAGUDO, H, 245-258, 2013
202013
The standardization of Galician
F Ramallo, G Rei-Doval
Sociolinguistica 29 (1), 61-82, 2015
192015
El gallego en la familia: entre la producción y la reproducción
F Ramallo
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 167-191, 2012
192012
A planificación lingüística nos centros educativos
AF Paz, AML Suárez, F Ramallo
Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, 2007
17*2007
Cara a unha tipoloxía sociolingüística dos falantes de galego
F Ramallo
Silva-Valdivia, B., Rodríguez-Rodríguez, X. and Vaquero-Quintela, I., eds …, 2010
162010
Perfils de neoparlants de gallec
F Ramallo, B O’Rourke
Digithum, 18-24| 59-66| 98-105, 2014
15*2014
Publicidade e lingua galega: os consumidores ante o uso do galego na comunicación publicitaria e nas relacións comerciais
G Rei-Doval, FF Ramallo
Consello de Cultura Galega, 1995
15*1995
Las lenguas de España a debate
F Moreno Fernández, F Ramallo
Valencia, Uno y Cero Ediciones, 2013
13*2013
" A miña variedade é defectuosa": a lexitimidade social das neofalas
B O'Rourke, F Ramallo
Estudos de lingüística galega 5, 89-103, 2013
122013
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20