Fernando Ramallo
Fernando Ramallo
Universidade de Vigo
Verified email at uvigo.gal - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
New speakers of minority languages: the challenging opportunity-Foreword
B O'Rourke, J Pujolar, F Ramallo
International Journal of the Sociology of Language 2015 (231), 1-20, 2015
2642015
Competing ideologies of linguistic authority amongst new speakers in contemporary Galicia
B O'ROURKE, F Ramallo
Language in Society, 287-305, 2013
1492013
The native-non-native dichotomy in minority language contexts: Comparisons between Irish and Galician
B O'Rourke, FF Ramallo
Language Problems and Language Planning 35 (2), 139-159, 2011
962011
Usos lingüísticos en Galicia
RAG Seminario de Sociolingüística
A Coruña: Real Academia Galega, 1995
93*1995
Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia
RAG Seminario de Sociolingüística
A Coruña: Real Academia Galega, 1994
88*1994
Actitudes lingüísticas en Galicia
RAG Seminario de Sociolingüística
A Coruña: Real Academia Galega, 1996
74*1996
Neofalantes as an active minority: Understanding language practices and motivations for change amongst new speakers of Galician
B O'Rourke, F Ramallo
International Journal of the Sociology of Language 2015 (231), 147-165, 2015
622015
Sociolinguistics of Spanish in Galicia
F Ramallo
International journal of the Sociology of Language 2007 (184), 21-36, 2007
492007
New perspectives on endangered languages: Bridging gaps between sociolinguistics, documentation and language revitalization
JAF Farfán, FF Ramallo
John Benjamins Publishing, 2010
40*2010
Language as a diacritical in terms of cultural and resistance identities in Galicia
A Iglesias-Álvarez, F Ramallo
Estudios de Sociolingüística 3 (2), 255-287, 2002
372002
Neofalantismo
F Ramallo
En: GUGENBERGER, E.: MONTEAGUDO, H, 245-258, 2013
282013
Vender en galego: Comunicación, empresa e lingua en Galicia
FF Ramallo, GR Doval
Consello da Cultura Galega, 1997
25*1997
Perfiles de neohablantes de gallego
F Ramallo, B O’Rourke
Digithum, 98-103, 2014
24*2014
The standardization of Galician
F Ramallo, G Rei-Doval
Sociolinguistica 29 (1), 61-82, 2015
232015
El gallego en la familia: entre la producción y la reproducción
F Ramallo
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 167-191, 2012
222012
Cara a unha tipoloxía sociolingüística dos falantes de galego
F Ramallo
Silva-Valdivia, B., Rodríguez-Rodríguez, X. and Vaquero-Quintela, I., eds …, 2010
202010
" A miña variedade é defectuosa": a lexitimidade social das neofalas
B O'Rourke, F Ramallo
Estudos de lingüística galega 5, 2013
19*2013
A planificación lingüística nos centros educativos
AF Paz, AML Suárez, F Ramallo
Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, 2007
18*2007
Las lenguas de España a debate
F Moreno Fernández, F Ramallo
Valencia, Uno y Cero Ediciones, 2013
17*2013
Publicidade e Lingua Galega: Os Consumidores Ante o Uso do Galego na Comunicación Publicitaria e Nas Relacións Comerciais
G Rei-Doval, FF Ramallo
Consello de Cultura Galega, 1995
16*1995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20