Follow
Güliz Öztürk
Güliz Öztürk
Other namesGuliz Ozturk, Guliz Salihoglu, Güliz Salihoğlu
Şehir ve Bölge Planlama, Gebze Teknik Üniversitesi
Verified email at gtu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Geography of suppliers in the hospitality sector: The case of Alanya
G Salihoğlu, F Gezici
Tourism Management 65, 41-54, 2018
122018
Turizm-çevre koruma-kentleşme etkileşiminde kıyı alanları: Antalya örneği
G Öztürk
TC Gebze Yüksek Teknoloji, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek …, 2009
92009
Turizm sektöründe gıda tedarik coğrafyasının analizi: Alanya örneği
G Salihoğlu, FG Korten
Coğrafi Bilimler Dergisi 14 (2), 89-106, 2016
82016
What is The Role of Techno-Parks on Regional Innovation in Turkey?
F Gezici, B Müderrisoğlu, G Salihoğlu, G Başarır
Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and …, 2021
42021
Linkages between tourism and agriculture: the case of Turkey
G Salihoglu, F Gezici
Regional Science Perspectives on Tourism and Hospitality, 293-314, 2021
42021
Parçacı Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Mekansal İzdüşümü: Kadıköy–Caddebostan
ÖA Özler, T Salihoğlu, GÖ Salihoğlu
I. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 352-367, 2015
42015
The challenges on sustainability of alternative forms of tourism
F Gezici, G Salihoğlu
Alternative tourism in Turkey: Role, Potential development and …, 2016
32016
Qualified Labors’ Residential Location Choice and Residential Satisfaction//Nitelikli İşgücünün Konut Alanı Yerseçimi Tercihi ve Memnuniyeti
AN Albayrak, T Salihoğlu, G Salihoğlu
Megaron 14 (1), 122, 2019
22019
Nitelikli işgücüne yönelik yaşam alanları: sanayinin desantralizasyon sürecinde Gebze örneği
AN Albayrak, T Salihoğlu, G Salihoğlu
KBAM 6, 195-210, 2015
22015
Nitelikli İşgücünün Konut Alanı Yerseçimi Tercihi ve Memnuniyeti.
AN ALBAYRAK, T SALİHOĞLU, G SALİHOĞLU
Megaron 14 (1), 2019
12019
The Effects of New Urban Transformation Law on Upper-Class Housing Prices: The Case of Caddebostan, Istanbul
ÖA ÖZLER, T SALİHOĞLU, GÖ SALİHOĞLU
Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, 47, 2015
12015
Kampüs Tasarımının Öğrencilerin Kampüs Yaşamının Kalitesine Etkisi: Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova Kampüsü Master Planı Örneği
T Salihoğlu, G Salihoğlu, PÖ Küçükyağcı, M Yıldız
Kent Akademisi 14 (4), 975-994, 2021
2021
Turizm sektöründe gıda tedarik coğrafyasının analizi: Alanya örneği (Geography of Food Supply Network in a Tourism Region: Case of Alanya)
G Salihoğlu, FG Korten
Turizm sektöründe gıda tedarik coğrafyasının analizi: Alanya örneği …, 2019
2019
Supplier analysis of hospitality sector: case of Alanya.
G Salihoğlu, FG Korten
2014
Endüstriyel Yer Seçim Süreçleri Bağlamında Kentlerde Yapısal Dönüşümler: Gebze Örneği
F Gezici, T Salihoğlu, G Öztürk, Y Karatuna
KENTSEL ÇEPERDE KONUT-İŞYERİ YER SEÇİMİ İLİŞKİSİ:" GEBZE’DE ÇALIŞIP İSTANBUL’DA YAŞAMAK
T SALİHOĞLU, G SALİHOĞLU, AN ALBAYRAK
15. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ, 231, 0
Endüstriyel Yer Seçim Süreçleri Bağlamında Kentlerde Yapısal DönüĢümler: Gebze Örneği
F GEZĠCĠ, T SALĠHOĞLU, G ÖZTÜRK, Y KARATUNA
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17