Gabriel Mercadal i Corominas
Gabriel Mercadal i Corominas
Herbari de la Universitat de Girona (HGI)
Correu electrònic verificat a xtec.cat - Pàgina d'inici
Títol
Citada per
Citada per
Any
Manual dels Hàbitats de Catalunya. Volum VI. 4-Boscos
J Carreras, E Carrillo, A Ferré, RM Masalles, A Mercadé, A Pérez-Haase, ...
132015
Els prats de dall de la plana de la Selva, l? últim hàbitat per a diverses plantes higròfiles a terra baixa
GM i Corominas, X Viñas
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 19-24, 2001
112001
Estudi geobotànic dels prats de Sant Sebastià (Caldes de Malavella)
G Mercadal i Corominas
Treball de recerca de doctorat inèdit. Universitat de Girona, 2000
112000
Els prats de dall de la terra baixa catalana. Caracterització geobotànica, valoració agroambiental i estudi de les relacions fitosociològiques entre els prats dalladors de l …
G Mercadal i Corominas
Universitat de Girona, 2019
102019
Evolució de la vegetació de l’antic estany de Sils (la Selva) en els darrers 50 anys
G Mercadal, L Vilar, J Gesti
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 74, 117-131, 2006
10*2006
Los prados de guadaña de la región mediterránea de Catalunya
G Mercadal, J Gesti, M Corominas, L Vilar
Pastos 33 (2), 219-232, 2003
10*2003
Els prats de dall de l'Empordà, un cultiu tradicional en recessió
G Mercadal i Corominas, J Gesti Perich, L Vilar
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 1 (Actes del congrés sobre el …, 2007
92007
La biodiversidad de los prados de siega de los Aiguamolls de l’Alt Empordà (Girona)
J Gesti, G Mercadal, L Vilar
XIX Jornadas de Fitosociología-Congreso de la Federación Internacional de …, 2003
92003
Caracterització geobotànica dels prats de dall mesòfils de l'associació Odontito serotini-Trifolietum pratensis O. Bolòs et Masalles 1983 (all. Arrhenatherion elatioris Koch …
G Mercadal
Actes del XII Col· loqui Internacional de Botànica Pirenaica-Cantàbrica, 181-234, 2020
72020
L’herbassar de felandri fistulós i baldèl· lia (Baldellio ranunculoidis-Oenanthetum fistulosae), una nova associació herbàcia higròfila dels Països Catalans
G Mercadal i Corominas, J Gesti Perich, L Vilar
Orsis: organismes i sistemes 23, 47-73, 2008
72008
Els prats de dall del Parc Natural del Montseny. Tipificació, localització i mesures de gestió
G Mercadal, L Vilar, J Gesti
Monografies del Montseny 7, 33-46, 2010
6*2010
Geobotanical characterisation of the Trifolion squamosi nom. corr. alliance (class. Juncetea maritimi) in Catalonia and the Western Mediterranean
GM i Corominas
Hacquetia 20 (1), 107–117-107–117, 2021
5*2021
Caracterització geobotànica i validació fitosociològica de diversos sintàxons de prats de dall higròfils (ord. Deschampsietalia cespitosae) i mesohigròfils (ord. Trifolio …
GM i Corominas
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 163-193, 2020
52020
Validació de l'associació Baldellio ranunculoidis-Oenanthetum fistulosae Mercadal, Gesti & Vilar 2008 i de diverses subassociacions del Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae …
GM i Corominas
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 87-88, 2018
52018
Arrhenatherion elatioris Koch 1926 nom. correct.: demonstration of its validity and syntaxonomic implications of its rejection
G Mercadal, L Vilar
Plant Sociology, 2018
52018
Manual dels hàbitats de Catalunya. volum V. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (Prats i pastures)
J Carreras, E Carrillo, X Font, JM Ninot, RM Masalles, G Mercadal, L Vilar, ...
52016
Notes històriques i geogràfiques de l’antic estany de Sils: límits, termes i hidrònims
G Mercadal
Ajuntament de Sils & Diputació de Girona, Girona, 2006
42006
Manual dels Hàbitats de Catalunya. Volum VIII. 8 Terres agrícoles i àrees antròpiques
J Carreras, E Carrillo, A Ferré, RM Masalles, A Mercadé, A Pérez-Haase, ...
32018
Confirmation of the presence of Ornithogalum umbellatum (Hyacinthaceae) in the Iberian Peninsula
GM i Corominas, MM Azorín, MB Crespo
Anales del Jardín Botánico de Madrid 74 (1), 1-6, 2017
3*2017
Catàleg i valoració de les plantes aquàtiques de l’estany de Sils (La Selva, Catalunya)
G Mercadal
Collectanea Botanica 35, e002-e002, 2016
3*2016
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20