Seguir
Carles Padrós Gómez
Carles Padrós Gómez
Otros nombresCarles Padrós
Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) - (ORCID:0000-0003-0189-8425)
Dirección de correo verificada de icac.cat - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Un nuevo plomo ibérico escrito de Monteró 1
MP Camañes, N Moncunill, C Padrós Gómez, J Principal, J Velaza
Palaeohispanica 10, 233-247, 2010
252010
Un edifici singular al castellum romanorepublicà de Monteró 1 (Camarasa, la Noguera), i l’urbanisme complex d’un post avançat del nord-est de la Citerior
J Principal, P Camañes Villagrasa, C Padrós Gómez
Revista d'arqueologia de Ponent, 309-325, 2015
202015
De antiguas tradiciones y de nuevos poderes. El Edificio Singular D de la ciudad ilergete de El Molí d’Espígol (Tornabous, Lérida)
J Principal, M Monrós González, C Padrós Gómez, S Valenzuela Lamas
CSIC, 2014
20*2014
Els camins antics i les vies romanes a la comarca d'Osona (Barcelona): Estat de la qüestió
C Padrós Gómez
Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló, 233-245, 2010
192010
El Camp de les Lloses (Tona, Osona): un post avançat amb tallers metal· lúrgics al servei de la logísitica de l’exèrcit romanorepublicà (125-75 ane)
M Duran, I Mestres i Santacreu, J Principal, C Padrós Gómez
Revista d'arqueologia de Ponent, 293-307, 2015
182015
Puig Ciutat (Oristà, Barcelona): un praesidium pompeià als peus dels Pirineus?
C Padrós Gómez, À Pujol, R Sala
Revista d'arqueologia de Ponent, 279-292, 2015
162015
El territori de la plana ausetana i el seu entorn des de l'ibèric ple a l'alt imperi
C Padrós Gómez
Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria, 243-262, 2011
162011
Castella i praesidia a la façana mediterrània de la Hispània tardorepublicana
C Padrós, J Ruíz de Arbulo
Revista de Ponent 25, 229-325, 2015
142015
Resultats preliminars de la primera campanya d'excavació al jaciment de Puig Ciutat (Oristà, Osona)
E Garcia, C Padrós Gómez, À Pujol, R Sala, R Tamba
Ausa 24 (166), 685-714, 2010
142010
La implantació militar romana a Catalunya: caracterització d’espais militars al NE de la Citerior en època tardorepublicana (ss. II–I ane)
C Padrós
PhD diss., Univ. Rovira i Virgili, 2016
12*2016
Guerra y conflicto en la Hispania Citerior: el impacto de la conquista romana en la península ibérica (ss. II-I aC)
C Padrós Gómez
Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana, 58 (2020), p. 177-207, 2020
9*2020
El Camp de les Lloses (Tona, Barcelona): evolución y significado del" vicus" romanorrepublicano
M Duran Caixal, I Mestres Santacreu, C Padrós Gómez, J Principal Ponce
Roma en la Península Ibérica presertoriana: escenarios de implantación …, 2017
8*2017
Indicis d'un campament romà tardorepublicà en el Serrat dels Espinyers (Isona i conca Dellà, Pllars Jussà), nova evidència anterior a la fundació d'Aeso
C Padrós Gómez, C Belmonte, I Garcés
Pyrenae: revista de prehistòria i antiguitat de la Mediterrània Occidental …, 2016
82016
El jaciment tardorepublicà de Puig Ciutat (Oristà, Osona): nous mètodes aplicats a l’arqueologia de recerca
C Padrós, A Pujol, R Sala
Tribuna d’Arqueologia 2013, 100-120, 2012
82012
El castell de Falgars: estudi arqueològic d'una torre de guaita des de la baixa república romana fins a l'època medieval
A Pratdesaba, J Frigola, C Padrós Gómez, A Madroñal
Quaderns de les Assemblees d'Estudis, 95, 2017
72017
El Camp de les Lloses, un exemple d’implantació militar al territori d’època romanorepublicana. Tona. Barcelona
M Durán, I Mestres, C Padrós, J Principal
Tribuna d’Arqueologia 2015, 11-45, 2014
72014
Archaeology of the Roman civil wars: The destruction of Puig Ciutat (Catalonia, Spain) and Caesar’s campaign in Ilerda (49 BC)
À Pujol, MA Fernández Götz, R Sala, C Padrós Gómez, E Ble Gimeno, ...
Fitzpatrick, AP; Haselgrove, C.(eds.), Julius Caesar's Battle for Gaul. New …, 2019
62019
Puig Ciutat (Cataluña). Localización, excavación y museización de un castellum romano republicano en el nordeste peninsular
C Padrós Gómez, À Pujol, R Sala, R Tamba
Bellón, JP; Rueda, C.; Vallori, B., Accampamenti, guarnigioni e assedi …, 2019
52019
La problemática de las fuentes clásicas. Reflexiones y planteamientos del caso Ausetano
C Padrós Gómez
Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló, 221-231, 2016
52016
Els orígens d'Aeso (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)
R Arcos, C Belmonte, J Buxeda i Garrigós, I Garcés i Estalló, ...
Auriga. Revista de divulgació del món clàssic, 2010, num. 60, p. 10-11, 2010
42010
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20