Adam Wąs
Adam Wąs
Dirección de correo verificada de sggw.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Reduction of Baltic Sea nutrient inputs and allocation of abatement costs within the Baltic Sea catchment
F Wulff, C Humborg, HE Andersen, G Blicher-Mathiesen, M Czajkowski, ...
Ambio 43 (1), 11-25, 2014
622014
Income Stabilisation in European Agriculture: Design and Economic Impact of Risk Management Tools
MPM Meuwissen, MAPM Van Asseldonk, RBM Huirne
Wageningen Academic Pub, 2008
482008
Hydro-economic modelling of cost-effective transboundary water quality management in the Baltic Sea
B Hasler, JCR Smart, A Fonnesbech-Wulff, HE Andersen, H Thodsen, ...
Water Resources and Economics 5, 1-23, 2014
372014
Measuring the economic, environmental, and social sustainability of short food supply chains
A Malak-Rawlikowska, E Majewski, A Wąs, SO Borgen, P Csillag, ...
Sustainability 11 (15), 4004, 2019
172019
The impact of the “greening” of the Common Agricultural Policy on the financial situation of Polish farms
S Czekaj, E Majewski, A Was
Applied Studies in Agribusiness and Commerce 7 (2-3), 49-55, 2013
172013
Długookresowe zmiany w dochodach z polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej
K Zawalinska, E Majewski, A Was
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (6), 2015
162015
Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich
A Wąs, S Małażewska
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 75, 2012
162012
Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej
E Majewski, A Wąs, W Guba, G Dalton
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 93 (2), 98-106, 2007
162007
Znaczenie płatności bezpośrednich jako czynnika stabilizującego dochód rolniczy na przykładzie wybranych typów gospodarstw
E Majewski, A Wąs
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 235-248, 2009
152009
„Nowe zazielenienie” WPR i jego wpływ na wyniki ekonomiczne polskich gospodarstw rolnych
S Czekaj, E Majewski, A Wąs
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 39-56, 2014
132014
Model optymalizacyjny rolnictwa:(na przykładzie gminy Kobylnica)
A Wąs
Wydawnictwo SGGW, 2005
132005
Factors differentiating the level of crop insurance at Polish farms
A Wąs, P Kobus
Agricultural Finance Review, 2018
122018
Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych
B Borkowski, Ł Cygański, D Czerwińska-Kayzer, J Florek, M Hamulczuk, ...
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2008
122008
Modelowanie przemian strukturalnych polskiego rolnictwa
A Wąs
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2013
112013
Impacts of CAP ‘greening’on Polish farms
A Was, S Czekaj, E Majewski
EAAE 2014 Congress ‘Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies …, 2014
102014
Wyniki ekonomiczne gospodarstw rodzinnych w Polsce po 2004 roku
E Majewski, A Wąs
SGH, Warszawa, 2013
102013
Effects of Agricultural Policy on Production Structure and Financial Performance of Farms
E Majewski, G Dalton, A Was, S Michnowski
The strategic options for the Polish agro-food sector in the light of …, 2000
10*2000
Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych (1)
J Góral, K Kambo, J Kulawik, D Osuch, R Płonka, A Poczta-Wajda, ...
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2015
92015
Impact of" grening" the Common Agricultural Policy on sustainability of European agriculture: from perspective of the Baltic Sea countries
A Wąs, K Zawalińska, W Britz
Journal of Agribusiness and Rural Development 34 (4), 191-212, 2014
92014
Optimal structure of farms in a region-a modeling approach
E Majewski, A Was
99th seminar of the EAAE (European Association of Agricultural Economists …, 2005
92005
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20