Patrick Lie Andersen
Patrick Lie Andersen
NOVA Norwegian Social Research - OsloMet—Oslo Metropolitan University
Verified email at oslomet.no - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Class and Cultural Capital—The Case of Class Inequality in Educational Performance
PL Andersen, MN Hansen
European Sociological Review, 2011
1602011
The Oslo Register Data Class Scheme (ORDC). Final Report from the Classification Project.
MN Hansen, M Flemmen, PL Andersen
http://www.sv.uio.no/iss/forskning/publikasjoner/memoranda/pdfs …, 2009
68*2009
Proceed with caution? Parents' union dissolution and children's educational achievement
W Sigle‐Rushton, TH Lyngstad, PL Andersen, Ø Kravdal
Journal of Marriage and Family 76 (1), 161-174, 2014
612014
Ung i Oslo 2015
PL Andersen, A Bakken
http://www.hioa.no/content/download/104307/2425558/file/Nettutgave-Ung-i …, 2015
522015
Vertical and Horizontal Segregation: Spatial Class Divisions in Oslo, 1970–2003
J Ljunggren, PL Andersen
International Journal of Urban and Regional Research, 2014
462014
Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction
MP Flemmen, M Toft, PL Andersen, MN Hansen, J Ljunggren
Sociology, 0038038517706325, 2017
382017
Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og framtid
Å Strandbu, E Gulløy, PL Andersen, Ø Seippel, HB Dalen
Norsk sosiologisk tidsskrift 1 (02), 132-151, 2017
242017
Social class differences in youths’ participation in organized sports: What are the mechanisms?
PL Andersen, A Bakken
International Review for the Sociology of Sport, 2018
192018
Vestkant og østkant, eller nye skillelinjer? Bostedssegregasjon blant Oslo-ungdom mellom 2003 og 2012
J Ljunggren, PL Andersen
Oslo - ulikhetenes by (red. Jørn Ljunggren), 57-80 (Kapittel 3), 2017
15*2017
Sosiale relasjoner i ungdomstida. Identifisering og beskrivelse av ungdom med svake relasjoner til foreldre, skole og venner
PL Andersen, M Dæhlen
http://www.hioa.no/content/download/142192/4026858/file/NOVA-Rapport-8-17 …, 2017
142017
Sosial ulikhet i enhetsskolen: Betydningen av klasse og kulturell kapital for skoleprestasjoner
PL Andersen
University of Oslo, 2009
14*2009
Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV : sluttrapport fra en kartleggingsstudie
MA Sletten, A Bakken, PL Andersen
http://www.hioa.no/content/download/94357/1928407/file/Ny-Giv-Rapport-1-15 …, 2015
132015
Klasser og eliter
MN Hansen, PL Andersen, M Flemmen, J Ljunggren
Elite og klasse i et egalitært samfunn. Olav Korsnes (red.), Marianne …, 2014
9*2014
Gylne ghettoer. Inntektselitens bostedssegregering i Oslo, 1980–2005
PL Andersen, J Ljunggren
Elite og klasse i et egalitært samfunn. Olav Korsnes (red.), Marianne …, 2014
82014
Russetid i Oslo. Hvem deltar? Hvem feirer hardest?
PL Andersen, W Pedersen, A Bakken
Oslo - ulikhetenes by (Red. Jørn Ljunggren), 307-323 (Kapittel 14), 2017
3*2017
Osloungdoms bosituasjon og levekår - sosiale og geografiske forskjeller. Oversikt over spørsmål om bosituasjon fra Ung i Oslo 2015
PL Andersen, HC Sandlie
http://www.hioa.no/content/download/130037/3421688/file/Osloungdoms …, 2016
32016
Hva kjennetegner ungdom som går på norske fritidsklubber og ungdomshus?
I Seland, PL Andersen
Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning 1 (01), 6-26, 2020
22020
Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom
A Bakken, PL Andersen, LR Frøyland, DS Abebe
Norsk sosiologisk tidsskrift 3 (01), 66-82, 2019
22019
Ung i Bydel Grorud. En analyse av Grorud-ungdoms levekår i 2015
PL Andersen, M Dæhlen
http://www.hioa.no/content/download/130002/3421202/file/Ung-i-bydel-grorud …, 2016
22016
Den norske politiske eliten. Sammenhengen mellom politiske posisjoner, klassebakgrunn og utdanning.
PL Andersen
Elite og klasse i et egalitært samfunn. Olav Korsnes (red.), Marianne …, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20