Segueix
Elga Cremades
Títol
Citada per
Citada per
Any
L'estructura argumental dels noms en català
E Cremades
Masarykova univerzita, 2017
72017
Anàlisi d'errors en l'expressió escrita del català com a llengua addicional: contrast entre l'alumnat serbi i l'anglòfon
E Cremades Cortiella
CLIL: Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural …, 2021
52021
El tempo como factor discriminante en el análisis forense del habla: análisis descriptivo en hablantes bilingües (catalán-español)
EC Cortiella
Estudios interlingüísticos, 13-35, 2016
32016
El Catalan Learner Corpus: una eina per desenvolupar la recerca i l’ensenyament del català com a llengua addicional
E Cremades
Seminari de Recerca de la Universitat de València, 2021
22021
El règim nominal en català antic
E Cremades
Buchi, E, JP Chauveau y JM Pierrel. Actes du XXVIIe Congrès International de …, 2016
22016
GramCat: Morfologie současné katalánštiny
E Cremades Cortiella, P Javorová Švandová
Masarykova univerzita, 2019
12019
Els noms eventuals en catala: una caracterització general
EC i Cortiella
Estudis Romànics 40, 117-144, 2018
12018
Els arguments interns directes dels noms en català: aproximació teoricodescriptiva
EC i Cortiella
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 91-123, 2016
12016
Normativa sintàctica i ensenyament per projectes: una experiència pràctica
E Cremades Cortiella
VI Jornades d'Experiències Docents a la UIB, p. 28, 2024
2024
Ideologies lingüístiques i plurilingüisme en l’ensenyament
E Cremades, I Solivellas, A Tudela Isanta
Libro de resúmenes de trabajos a IRED’23. III Conferencia internacional de …, 2024
2024
La contribució de les mudes lingüístiques a la recerca sociolingüística sobre el plurilingüisme en l’entorn educatiu
E Cremades, I Crespí, C Amengual-Ripoll, X Castell, MM Vanrell
Libro de resúmenes de trabajos a IRED’23. III Conferencia internacional de …, 2024
2024
Plurilingual Classroom Practices and Participation
E Cremades
RESERCLE. Revista de la Societat d'Ensenyament i Recerca del català com a …, 2023
2023
Els joves i les llengües a les Illes Balears: actituds, trajectòries i usos lingüístics predominants
X Castell, EC Cortiella, MMV Bosch
Anuari de la Joventut de les Illes Balears, 233-251, 2023
2023
Nominalitzacions psicològiques en català: la realització de l’argument extern
EC Cortiella
Transferencia y conocimiento: Humanidades, Educación y construcción del …, 2023
2023
Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears
X Castell, E Cremades, MM Vanrell
2023
Expressió escrita i català com a llengua addicional: anàlisi d’errors en parlants de llengües eslaves
E Cremades
RESERCLE. Revista de la Societat d'Ensenyament i Recerca del català com a …, 2022
2022
Manual of Catalan linguistics, de Joan A. Argenter i Jens Lüdtke (ed.), per Elga Cremades
E Cremades
Treballs de sociolingüística catalana, 263-266, 2022
2022
Predicats psicològics en català: el cas de les nominalitzacions
EC Cortiella
Libro de Actas/Proceedings/Llibre d’actes. 1st International Congress …, 2022
2022
Expressió escrita i català com a llengua addicional: anàlisi d’errors en parlants de llengües eslaves
EC Cortiella
RESERCLE: Revista de la Societat d’Ensenyament i Recerca del Català com a …, 2022
2022
Manual of Catalan Linguistics
E Cremades
RESERCLE. Revista de la Societat d'Ensenyament i Recerca del català com a …, 2021
2021
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20