ARSLAN KALKAVAN
ARSLAN KALKAVAN
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigating free time motivation scores of physical education and faculty of education students according to different variables
ÜD Üstün, A Kalkavan, M Demirel
The Online Journal of Recreation and Sport 2 (1), 18-26, 2016
2992016
Üniversite öğrencilerinin sportif ve sportif olmayan rekreatif etkinliklere katılmalarına engel olabilecek unsurların incelenmesi
NE EKİNCİ, A KALKAVAN, ÜD ÜSTÜN, B GÜNDÜZ
Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (1), 1-13, 2014
512014
FARKLI SPOR BRANŞLARINDA BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK DEĞERLERİNİN SEDANTER GRUPLA KARŞILAŞTIRILMASI
A KALKAVAN, E ZORBA, SA AĞAOĞLU, S KARAKUŞ, H ÇOLAK
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (3), 25-35, 1996
411996
12-15 yaş grubu futbolcuların antropometrik ve fiziksel uygunluk değerlerinin sedanter grupla karşılaştırılması
E Zorba, MA Ziyagil, H Çolak, A Kalkavan, Ş Kolukısa, K Torun, S Özdağ
Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (1), 17-22, 1995
251995
The role of physical activity in psychological resilience
AB Ozkara, A Kalkavan, S Alemdag, C Alemdag
Baltic Journal of Sport and Health Sciences 3 (102), 2016
212016
Investigation of basic motor skills according to TGMD-2 test on male athletes of 10 ages group who participated to competitions in different sports branches
C Bastik, A Kalkavan, F Yamaner, S Sahin, A Gullu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 4741-4745, 2012
21*2012
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerini rekreatif faaliyetlere katılmaya motive eden faktörlerin araştırılması
ÜD Üstün, A Kalkavan
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi. Sağlık Bilimleri …, 2013
192013
Bazı psikomotor ve fiziksel özellilerin koordinatif yeteneğe etkisinin van’lı 9-11 yaş grubu erkek çocukların üzerinde araştırılması
F Kerkez, A Kalkavan, A Öztürk
Spor Araştırmaları Dergisi 5 (1), 19-28, 2001
182001
Effects of kinesio taping on anaerobic power and capacity results.
H Harmanci, A Kalkavan, MB Karavelioglu, O Yuksel, A Şentürk, M Gülaç, ...
The Journal of sports medicine and physical fitness 56 (6), 709-713, 2015
172015
Spor bilimleri alanında eğitim alan üniversite öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerinin araştırılması
AB Özkara, A Kalkavan, S Çavdar
International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) 3, 2015
16*2015
BASKETBOLCU ÇOCUKLARIN FİZİKSEL YAPILARININ, BAZI FİZYOLOJİK VE BİYOMOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
A Kalkavan, S PINAR, F KILINÇ, O Yüksel
Sağlık Bilimleri Dergisi 14 (2), 111-119, 2005
162005
12-15 Yaş grubu voleybolcuların antropometrik ve fiziksel uygunluk değerlerinin sedanter grupla karşılaştırılması
E Zorba, M Ziyagil, H Çolak, A Kalkavan, Ş Kolukısa, K Torun, S Özdağ
HÜ Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi 1, 40, 1995
131995
Trabzonsporlu Minik, Yıldız ve genç futbolcuların fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması
A Kalkavan
Ü, BESYO, Dinamik Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 11-18, 1999
121999
KTÜ Giresun Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fizyolojik Özellikleri ve Antropometrik Yapılarının Araştırılması
A Kalkavan, M Yaman, S Karakuş, CK Torun, Ç Yaman, H Cihan, E Zorba
GÜ, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi II 1, 1-8, 1997
12*1997
The role of physical activity in pre-service teachers’ subjective vitality
AB Özkara, A Kalkavan, S Alemdağ, C Alemdağ, S Çavdar
Physical education of students 21 (3), 134-139, 2017
92017
Akademisyenlerin fiziksel aktiviteye katılım düzeyleri ve obezite durumlarının incelenmesi
A KALKAVAN, AB ÖZKARA, C ALEMDAĞ, S ÇAVDAR
International Journal of Sport Culture and Science 4 (Special Issue 1), 329-339, 2016
92016
Investigation of the mental endurance levels of the athletes participating in the table tennis championship of universities in Turkey
A KALKAVAN, A Mehmet, G ÇAKIR
International Journal of Sport Culture and Science 5 (4), 356-363, 2017
82017
Küçük ve yıldız basketbolcuların fiziksel, biyomotorik ve antropometrik özelliklerinin araştırılması. 9
A Kalkavan, O Yüksel, AK Yapıcı, A Şentürk, A Eynur
Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, Türkiye, 2006
82006
Okullar arası müsabakalara katılan 10-11 yaş grubu sporcu çocuklar ile spor yapmayan çocukların temel motor beceri düzeylerinin karşılaştırılması
A Sinan, A KALKAVAN, M GÜLAÇ
Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (1), 21-32, 2016
72016
Futbol Beceri Testlerinde Dereceye Giren İlköğretim ve Liseli Sporcuların Teknik Düzeylerinin Araştırılması, 7
O Mülazımoğlu, A Kalkavan, F Bektaş
Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Seminer Kitabı 84, 2002
72002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20