Seguir
Xosé A. Álvarez-Pérez
Título
Citado por
Citado por
Año
European Portuguese dialectal features: a comparison with Cintra’s proposal
XAÁ Pérez
Journal of Portuguese Linguistics 13 (1), 2014
162014
A fronteira entre galego e portugués. A perspectiva portuguesa
XA Álvarez Pérez
Consello da Cultura Galega, 2013
152013
"E os da banda d’alá son máis estranxeiros ca os de Madrí?” Estudo contrastivo de designacións galegas e portuguesas no campo semántico da gandaría
XA Álvarez Pérez
Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e …, 2010
132010
Correspondencias léxicas entre a fala de Cáceres e o portugués
XA Álvarez Pérez
Estudos de Lingüística Galega 6, 2014
112014
Áreas lexicais galegas e portuguesas: um novo olhar para a proposta de Cintra
XA Álvarez Pérez, J Saramago
Estudis Romànics 34, 55-97, 2012
112012
Isoglossas portuguesas nos materiais do Atlas Lingüístico de la Península Ibérica: análise crítica da Nova Proposta de Lindley Cintra
XA Álvarez Pérez
Zeitschrift für romanische Philologie 131 (1), 185-223, 2015
102015
El proyecto ParemioRom. Refranes meteorológicos y geoparemiología romance
JEG i Gil, XAÁ Pérez
Estudis Romànics, 313-324, 2014
82014
Presentación de un corpus digital de léxico tradicional: Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués
R Álvarez, XA Álvarez, J Saramago, X Sousa
Fonetică şi Dialectologie 28, 5-19, 2009
82009
Contribución al estudio del léxico de la vaca: denominaciones para la cría
XA Álvarez Pérez
León: Universidad de León, Departamento de Filología Hispánica y Clásica, 2006, 2006
82006
Presentación del proyecto Frontera hispano-portuguesa: documentación lingüística y bibliográfica (FRONTESPO)
XA Álvarez Pérez
Actas IV Congresso da SEEPLU. Cartografias do português: literatura, língua …, 2016
72016
Distribución geoparemiológica de refranes meteorológicos asturianos / Geoparemiological distribution of weather asturian proverbs
XA Álvarez Pérez
Lletres asturianes 109, 67-102, 2013
72013
The Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués. A Galician and Portuguese Word Bank
XAÁ Pérez, X Sousa
Dialectologia: revista electrònica, 2013
52013
Um novo olhar sobre áreas lexicais portuguesas
J Saramago, XA Álvarez Pérez
Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas. [actas do II …, 2010
52010
Presentación de un corpus dialectal fronterizo hispano-portugués: el proyecto FRONTESPO
XA Álvarez Pérez
LIBRO DE RESÚMENES SEL 2016 18, 14, 2016
42016
Current Approaches to Limits and Areas in Dialectology
E Carrilho, C Magro, XA Álvarez Pérez
Cambridge Scholars Publishing, 2013
4*2013
Spain's budget neglects research
XA Álvarez, N Cabrera-Poch, A Canda-Sánchez, C Fenollosa, E Piñero, ...
Science 327 (5969), 1078-1079, 2010
42010
Corpus oral de la frontera hispano-portuguesa, Alcalá de Henares, Grupo FRONTESPO
XA Álvarez Pérez
32018
Consideraciones sobre la imagen lingüística transmitida por los atlas tradicionales: el caso del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica en Portugal
XA Álvarez Pérez
Géolinguistique, 131-160, 2016
32016
Les désignations romanes de l’alouette
XA Álvarez Pérez
Atlas Linguistique Roman, 359-388, 2009
32009
Herramientas informáticas para el estudio diacrónico del gallego
XAA Pérez
Tendencias actuales en la investigación diacrónica de la lengua: actas del …, 2009
32009
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20