Marta Mateu Sagués
Marta Mateu Sagués
Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección de correo verificada de ub.edu
Título
Citado por
Citado por
Año
Manufacturing technical differences employing raw earth at the protohistoric site of Sant Jaume (Alcanar, Tarragona, Spain): construction and furniture elements
M Mateu, MM Bergadà, DG i Rubert
Quaternary International 315, 76-86, 2013
112013
Estudi de la terra crua durant la primera edat del ferro al nord-est de la península Ibèrica des de les perspectives micromorfològica i tipològica. Els materials del jaciment …
M Mateu Sagués
Universitat de Barcelona, 2016
62016
Micromorphology of the Early Iron Age semi-cemented floors: El Calvari del Molar (Tarragona, NE Spain) as case study
M Mateu, MM Bergadà, XL Armada, N Rafel
Journal of Archaeological Science: Reports 23, 746-762, 2019
42019
Entre adoberas y adoberos: Aproximaciones al patrimonio desde las prácticas y saberes
AV Saiquita
Restauro Compás y Canto, 2020
2*2020
Proposta d'aplicació de la micromorfologia a l'estudi dels materials de construcció protohistòrics
MM Sagués
Estrat crític: revista d'arqueologia, 76-85, 2011
22011
Propuesta para definir técnicas constructivas a partir del análisis micromorfológico del Test Carazas
SP Guido, HA Fernández, MM Sagués, G Fernández
12019
Elements mobles
DG i Rubert, MM Sagués
L'assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià …, 2016
2016
Disseny de l´ assentament i aspectes arquitectònics i constructius
DG i Rubert, MM Sagués
L'assentament de la primera edat del ferro de Sant Jaume (Alcanar, Montsià …, 2016
2016
RECTIFICACIÓ DE PERFILS I MOSTREIG SEDIMENTARI DEL JACIMENT DE LA FONT VOLTADA (MONTBRIÓ DE LA MARCA, CONCA DE BARBERÀ)
MM Bergadà, L Lloveras, J Veciana, A Freixas, M Mateu
LA FERRADURA (ULLDECONA, MONTSIÀ), 40 ANYS DESPRÉS. PRIMERS RESULTATS DE LA FASE MODERNA D’EXCAVACIONS1
DG i RUBERT, IM MARTÍNEZ, MM SAGUÉS, LF VALENTÍN, ...
MICROMORPHOLOGY OF THE" CARAZAS TEST" TO DEFINE ARCHAEOLOGICAL CONSTRUCTION TECHNIQUE
JSP Guido, HA Fernández, MM Sagués, G Fernández
EL BAJAREQUE EN TECHOS DE LA JOYA, MÉXICO, Y SANT JAUME, ESPAÑA
MM Sagués
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–12