Stanisław Marek Samborski
Stanisław Marek Samborski
Verified email at sggw.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Reducing the influence of solar illumination angle when using active optical sensor derived NDVIAOS to infer fAPAR for spring wheat (Triticum aestivum L.)
MM Rahman, DW Lamb, SM Samborski
Computers and Electronics in Agriculture 156, 1-9, 2019
3002019
Strategies to make use of plant sensors‐based diagnostic information for nitrogen recommendations
SM Samborski, N Tremblay, E Fallon
Agronomy Journal 101 (4), 800-816, 2009
2962009
Rolnictwo precyzyjne
D Gozdowski, S Samborski, S Sioma
Wydawnictwio SGGW, 2007
342007
Winter triticale grain yield, a comparative study of 15 genotypes
M Kozak, S Samborski, J Rozbicki, W Madry
Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 57 (3), 263-270, 2007
252007
Effect of genotype, environment and crop management on yield and quality traits in spring wheat
M Studnicki, M Wijata, G Sobczyński, S Samborski, D Gozdowski, ...
Journal of Cereal Science 72, 30-37, 2016
172016
Prediction accuracy of selected spatial interpolation methods for soil texture at farm field scale
D Gozdowski, M Stępień, S Samborski, ES Dobers, J Szatyłowicz, ...
Journal of soil science and plant nutrition 15 (3), 639-650, 2015
172015
Does nitrogen uptake affect nitrogen uptake efficiency, or vice versa?
S Samborski, M Kozak, RA Azevedo
Acta Physiologiae Plantarum 30 (4), 419-420, 2008
162008
On-farm evaluation of an active optical sensor performance for variable nitrogen application in winter wheat
SM Samborski, D Gozdowski, M Stępień, OS Walsh, E Leszczyńska
European Journal of Agronomy 74, 56-67, 2016
142016
A case study on the estimation accuracy of soil properties and fertilizer rates for different soil‐sampling grids
M Stępień, D Gozdowski, S Samborski
Journal of Plant Nutrition and Soil Science 176 (1), 57-68, 2013
142013
Assessment of soil texture class on agricultural fields using ECa, Amber NDVI, and topographic properties
M Stępień, S Samborski, D Gozdowski, ES Dobers, J Chormański, ...
Journal of Plant Nutrition and Soil Science 178 (3), 523-536, 2015
132015
Winter Wheat Genotype Effect on Canopy Reflectance: Implications for Using NDVI for In‐Season Nitrogen Topdressing Recommendations
SM Samborski, D Gozdowski, OS Walsh, DW Lamb, M Stępień, ES Gacek, ...
Agronomy Journal 107 (6), 2097-2106, 2015
122015
Determination of the most relevant soil properties for the delineation of management zones in production fields
D Gozdowski, M Stępień, S Samborski, ES Dobers, J Szatyłowicz, ...
Communications in soil science and plant analysis 45 (17), 2289-2304, 2014
102014
Pierwotne cechy rozwojowe w analizie skladowych plonu. Czesc II. Zastosowanie dla plonu ziarna pszenzyta ozimego
S Samborski, M Kozak, W Madry, J Rozbicki
Fragmenta Agronomica 22 (4), 84-97, 2005
102005
Kalibracja chlorofilometru do oceny odżywienia zbóż azotem
S Samborski, J Rozbicki
Postępy Nauk Rolniczych, 27-37, 2004
92004
Evaluation of methods for the detection of spatial outliers in the yield data of winter wheat
D Gozdowski, S Samborski, ES Dobers
Colloquium Biometricum 40, 2010
82010
Rolnictwo precyzyjne
S Samborski, PWN Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018
62018
Wpływ siedmiu wybranych czynników agrotechnicznych na produkcyjność pszenicy ozimej w warunkach dużego udziału zbóż w zmianowaniu. Część I. Plon biomasy nadziemnej, odżywienie …
M Pisarek, J Rozbicki, S Samborski, B Wawryło, J Golba
Fragmenta Agronomica 30 (1), 99-112, 2013
62013
Wpływ siedmiu wybranych czynników agrotechnicznych na produkcyjność pszenicy ozimej w warunkach dużego udziału zbóż w zmianowaniu. Część I. Plon biomasy nadziemnej, odżywienie …
M Pisarek, J Rozbicki, S Samborski, B Wawryło, J Golba
Fragmenta Agronomica 30 (1), 99-112, 2013
62013
Applying statistics for nonsequential yield component analysis
M Kozak, S Samborski, MS Kang, J Rozbicki
PLANT SOIL AND ENVIRONMENT 53 (10), 456, 2007
62007
Przegląd badań nad wykorzystaniem chlorofilometru SPAD-502 do oceny stanu odżywienia roślin azotem
S Samborski, J Rozbicki
Nawozy i Nawożenie 4 (2 [11]), 2002
62002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20