Segueix
Jaume Noguera Guillén
Jaume Noguera Guillén
Professor titular d'Arqueologia Universitat de Barcelona
Correu electrònic verificat a ub.edu
Títol
Citada per
Citada per
Any
Anthropometric measurements in both sides of the body in the assessment of nutritional status in prepubertal children
LA Moreno, G Rodríguez, J Guillén, MJ Rabanaque, JF León, A Ariño
European journal of clinical nutrition 56 (12), 1208-1215, 2002
922002
Ibers a l’Ebre
J Noguera
Col· lecció Daliner 3, 2002
532002
Los inicios de la conquista romana de Iberia: los campamentos de campaña del curso inferior del río Ebro
JN Guillén
Archivo Español de Arqueología 81, 31-48, 2008
522008
Gènesi i evolució de l’estructura del poblament ibèric en el curs inferior del riu Ebre: la Ilercavònia septentrional
I VOLUM, TDP PER, JN GUILLÉN, PER DIRIGIDA
432006
La necròpolis protohistòrica de Santa Madrona (Riba-roja d'Ebre, Ribera d'Ebre)
MC Belarte Franco, J Noguera Guillén
Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 2007
292007
Els materials arqueològics del jaciment ibèric del Coll del Moro de Serra d'Almos (Tivissa, Ribera d'Ebre). Col· lecció del Museu Comarcal Salvador Vilaseca de Reus
X Cela Espín, J Noguera Guillén, MC Rovira Hortalà
Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental …, 1999
291999
Evolució del poblament de la foia de Móra (Ribera d'Ebre, Tarragona) des del bronze final a l'ibèric ple: anàlisi i evolució del territori
JN Guillén
Revista d'arqueologia de Ponent, 19-38, 1998
281998
Recherches sur l'occupation d'Althiburos (Le Kef, Tunisie) et des ses environs à l'époque numide
N Kallala, MC Belarte Franco, J Ramon, RÁA Álvarez, M Ben Moussa, ...
Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental …, 2008
242008
The beginnings of Rome's conquest of Hispania: archaeological evidence for the assault on and destruction of the Iberian town …
J Noguera, D Asensio, E Ble, R Jornet
Journal of Roman Archaeology 27, 60-81, 2014
222014
La Palma-Nova Classis: a Publius Cornelius Scipio Africanus encampment during the Second Punic War in Iberia
J Noguera Guillén
Madrider Mitteilungen, 2012, num. 53, p. 262-288, 2012
212012
El poblament ibèric al curs inferior de l'ebre (ribera d'ebre i baix ebre)
D ASENSIO, MC BELARTE, J NOGUERA
Monografies d'Ullastret 2, 283-299, 2001
202001
Estudi diacrònic de la Cubeta de Mora (Ribera d'Ebre, Tarragona) des d'època tardorepublicana a l'antiguitat tardana
JN Guillén
Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló, 267-286, 1999
181999
Comerç colonial, comensalitat i canvi social a la protohistòria de Catalunya
JS Grego, DA i Vilaró, MCB Franco, JN Guillén
Citerior: arqueologia i ciències de l'Antiguitat, 219-238, 2009
172009
Los campamentos romanos en el curso inferior del río Ebro durante la Segunda Guerra Púnica
J Noguera Guillén
172009
Avance al estudio de las monedas del Camí del Castellet de Banyoles (Tivissa, Tarragona)
N Tarradell-Font, J Noguera Guillén
162007
Las necrópolis protohistóricas tumulares de Cataluña meridional: el ejemplo de Sebes (Flix, Tarragona)
MC Belarte Franco, A Malgosa Morera, J Noguera Guillén, ...
Trabajos de Prehistoria, 2013, vol. 70, num. 2, p. 295-314, 2013
132013
La necrópolis protohistórica de Santa Madrona a Riba-roja (Ribera de'Ebre)
MCB Franco, MM Casas, JN Guillén, A Ros
Món ibèric als Països Catalans: XIII Col· loqui Internacional d'Arqueologia …, 2005
132005
El campamento de la Palma-" Nova Classis" y la Segunda Guerra Púnica en el norte del río Ebro
JN Guillén, EB Gimeno
La Segunda Guerra Púnica en la península ibérica: Baecula: arqueología de …, 2015
122015
La Palma: Un campamento de Publio Cornelio Escipión “Africano” durante la Segunda Guerra Púnica en Iberia
E Ble, S Lacruz, JN Guillén, P Valdés
Ex novo: revista d'història i humanitats, 105-132, 2011
122011
Intervencions arqueològiques a la necròpolis ibèrica de les Esquarterades (Ulldecona, Montsià). 2014-2015
MC Belarte Franco, J Noguera Guillén, D Garcia i Rubert, ...
Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre (Tortosa, 6 i …, 2016
82016
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20