Segueix
Ona Domènech-Bagaria
Ona Domènech-Bagaria
Correu electrònic verificat a uoc.edu
Títol
Citada per
Citada per
Any
Las características del conocimiento especializado y la relación con el conocimiento general
M Cabré, M Domènech, J Morel, C Rodríguez
La terminología técnica y científica, 173-186, 2001
502001
Textos especialitzats i variació vertical: la diversitat terminològica com a factor discriminant del nivell d'especialització d'un text
O Domènech Bagaria
Universitat Pompeu Fabra, 2006
322006
L’observatoire de néologie: conception, méthodologie, résultats et nouveaux travaux
MT Cabré, O Domènech, R Estopà, J Freixa, E Solé
L’innovation lexicale 12, 2003
292003
Metodología de trabajo del Observatorio de neología del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra
O Domènech Bagaria
Neologismo y Morfología. Murcia: Universidad de Murcia, 11-37, 2008
242008
Traduir del castellà al català: més enllà de la intercomprensió
O Domènech Bagaria
Traduir del castellà al català, 0-0, 2013
192013
La terminologia avui: termes, textos i aplicacions
MTC Castellví, OD Bagaria, RE Bagot
Editorial UOC, 2018
162018
La lexicografia i la identificació automatitzada de neologia lèxica
MT Cabré, O Domènech, E Solé, J Freixa, R Estopà
La lexicografia i la identificació automatitzada de neologia lèxica, 1000-1008, 2004
152004
Teoria i pràctica de la traducció
M Bacardí
Editorial UOC, 2012
112012
Terminologia i tipologia textual: com establir el nivell d'especialització d'un text cientificotècnic
MT Cabré, MD Bagaria
Trabajos en lingüística aplicada, 543-548, 2001
112001
La neología en textos orales
O Domènech Bagaria
Revista de investigación lingüística, Vol 12,(2009), 2009
102009
Diagnóstico del nivel de comprensión de informes médicos dirigidos a pacientes y familias afectados por una enfermedad rara
R Estopà, O Domènech-Bagaria
E-Aesla 5, 109-118, 2019
92019
Mots nous en català: new words in Catalan: una panoràmica geolectal
MT Cabré, OD Bagaria, R Estopà
John Benjamins Publishing Company, 2014
72014
La classification des néologismes. Révision critique et proposition d’une typologie multivariée et fonctionnelle
MT Cabré, O Domènech-Bagaria, I Solivellas
Neologica 15, 43-62, 2021
52021
Mots nous en català. New Words in Catalan
MT Cabré, O Domènech, R Estopà
Amsterdam, 2014
52014
La neologia per sufixació: anàlisi contrastiva entre varietats diatòpiques de la llengua catalana
O Domènech, R Estopà
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 9-33, 2011
42011
Neologia lèxica i mitjans de comunicació orals
O Domènech, R Estopà, C Mayoral
dins M. Sadurní, MT Cabré, F. Feliu, N. Iglésias & D. Prats (eds.), Actes …, 2007
32007
Terminologia, neologia i COVID-19: anàlisi de la creativitat lèxica en català
OD Bagaria, MAM March
Revista de Llengua i Dret, 36-53, 2022
22022
La resemantització com a recurs creatiu: la neologia cromàtica
OD Bagaria, RE Bagot
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 159-183, 2015
12015
El projecte Neoxoc (xarxa d’observatoris de neologiade la llengua catalana): metodologia i primers resultats
O Domènech, R Estopà, MT Cabré
Recherches sur la langue catalane: actes du Colloque international, Nanterre …, 2014
12014
Sufixació
O Domènech, R Estopà
Mots nous en català: una panoràmica geolectal= New words in Catalan: a …, 2014
12014
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20