Milan Kobal
Milan Kobal
Assistant Professor, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
Dirección de correo verificada de bf.uni-lj.si
TítuloCitado porAño
A benchmark of lidar-based single tree detection methods using heterogeneous forest data from the alpine space
L Eysn, M Hollaus, E Lindberg, F Berger, JM Monnet, M Dalponte, ...
Forests 6 (5), 1721-1747, 2015
912015
Disturbance, life history traits, and dynamics in an old‐growth forest landscape of southeastern Europe
TA Nagel, M Svoboda, M Kobal
Ecological Applications 24 (4), 663-679, 2014
672014
Using lidar data to analyse sinkhole characteristics relevant for understory vegetation under forest cover—case study of a high karst area in the Dinaric Mountains
M Kobal, I Bertoncelj, F Pirotti, I Dakskobler, L Kutnar
PloS one 10 (3), 2015
432015
Fast food bears: brown bear diet in a human-dominated landscape with intensive supplemental feeding
I Kavčič, M Adamič, P Kaczensky, M Krofel, M Kobal, K Jerina
Wildlife Biology 21 (1), 1-8, 2015
412015
Simultaneous influence of canopy decline and deer herbivory on regeneration in a conifer–broadleaf forest
TA Nagel, J Diaci, K Jerina, M Kobal, D Rozenbergar
Canadian Journal of Forest Research 45 (3), 266-275, 2015
332015
Patterns and drivers of ice storm damage in temperate forests of Central Europe
TA Nagel, D Firm, D Rozenbergar, M Kobal
European journal of forest research 135 (3), 519-530, 2016
262016
Urban heat islands in relation to green land use in European cities
M Nastran, M Kobal, K Eler
Urban forestry & urban greening 37, 33-41, 2019
232019
Influence of soil properties on silver fir (Abies alba Mill.) growth in the Dinaric Mountains
M Kobal, H Grčman, M Zupan, T Levanič, P Simončič, A Kadunc, ...
Forest Ecology and Management 337, 77-87, 2015
202015
Gospodarjenje z gozdom za lastnike gozdov
M Medved, M Bajc, G Božič, M Čas, M Čater, A Ferreira, T Grebenc, ...
Kmečki glas, 2013
132013
Pedotransfer functions for bulk density estimation of forest soils
M Kobal, M Urbančić, N Potočić, B De Vos, P Simončić
Šumarski list 135 (1-2), 19-27, 2011
122011
LIDAR PROCESSING FOR DEFINING SINKHOLE CHARACTERISTICS UNDER DENSE FOREST COVER: A CASE STUDY IN THE DINARIC MOUNTAINS.
M Kobal, I Bertoncelj, F Pirotti, L Kutnar
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2014
112014
A COMPARISON OF TREE SEGMENTATION METHODS USING VERY HIGH DENSITY AIRBORNE LASER SCANNER DATA.
F Pirotti, M Kobal, JR Roussel
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2017
92017
Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov
M Kovač, M Skudnik, A Japelj, Š Planinšek, S Vochl, F Batič, D Kastelec, ...
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2014
8*2014
ManFor C. BD sites and the drivers of forest functions
U Di Salvatore, D Tonti, U Chiavetta, P Cantiani, G Fabbio, C Becagli, ...
Italian Journal of Agronomy 11 (s1), 1-175, 2016
72016
Pregled uporabe zračnega laserskega skeniranja površja v gozdarstvu
M Kobal, M Triplat, N Krajnc
Gozdarski vestnik 72 (5-6), 235-248, 2014
62014
NEWFOR—Single Tree Detection Benchmark—Report
L Eysn, M Hollaus, JM Monnet, M Dalponte, M Kobal, M Pellegrini, ...
NEWFOR: Wien, Austria, 87, 2014
62014
Naravni sestoji macesna v Sloveniji: zaključno poročilo projekta ciljnega raziskovalnega programa" Konkurenčnost Slovenije 2006-2013", 2008-2010
I Dakskobler, M Culiberg, M Čas, T Čelik, D Firm, A Kadunc, F Leban, ...
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija, 2010
62010
Supply and demand at auctions of value wood assortments in Slovenj Gradec.
M Kobal, S Kristan, P Grudnik, U Vilhar
Gozdarski vestnik 71 (10), 462-470, 2013
52013
Vpliv sestojnih, talnih in mikrorastiščnih razmer na rast in razvoj jelke (Abies alba Mill.) na visokem krasu Snežnika
M Kobal
Doktorsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za …, 2011
52011
Kroženje vode v bukovih gozdovih
U Vilhar, M Kobal, P Simončič
Bukovi gozdovi v Sloveniji: ekologija in gospodarjenje, 103-113, 2012
42012
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20