Sebahattin Devecioğlu
Sebahattin Devecioğlu
University of Firat
Verified email at firat.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de spor sektörü stratejilerinin geliştirilmesi
S Devecioğlu
Verimlilik Dergisi, 2005
552005
Endüstriyel futbol çağında taraftarlık
MB Aydın, D Hatipoğlu, Ç Ceyhan
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 26, 289-316, 2008
432008
Türkiye’de spor kulüplerinin şirketleşmeye yönelimlerinin değerlendirilmesi
S Devecioğlu, B Çoban, YE Karakaya, Ö Karataş
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (2), 35-42, 2012
362012
Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketlerinin finansal performansının oran yöntemiyle analizi
E Karadeniz, S KAHİLOĞULLARI
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2), 129-144, 2014
332014
TÜRKİYE’DE FUTBOLUN KURUMLAŞMASI
S Devecioğlu
312008
Examination of socialization levels of university students engaging in individual and team sports
D Sebahattin, S Hasan, Y Mustafa
4TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) 46, 326-330, 2012
29*2012
Boundaries of middle-class identities in Turkey
IK Hazır
The Sociological Review 62 (4), 675-697, 2014
282014
Sporun ekonomik boyutu
S Devecioğlu
Standart Ekonomik ve Teknik Dergi TSE 43 (511), 3, 2004
242004
Yüzme egzersizinin solunum fonksiyonları, kan basıncı ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi
İ Gökhan, R Kürkçü, S Devecioğlu, HA Aysan
J Clin Exp Invest www. clinexpinvest. org Vol 2 (1), 2011
232011
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Özerkliği
S Devecioğlu, B Çoban
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 (3), 49-58, 2003
232003
Türkiye’de spor eğitimi sektörünün görünümü
S DEVECİOĞLU, B Çoban, YE KARAKAYA
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (3), 627-654, 2011
212011
The emotional intelligence of students who are sitting a special-ability examination
SD Bilal Çoban, Tamer Karademir, Mahmut Açak
SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY 38 (8), 1123-1134, 2010
21*2010
SPORCU ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER IŞIĞINDA PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ
S DEVECİOĞLU, M SARİKAYA
192006
Spor teknolojilerinde inovasyon
S Devecioğlu, O Altıngül
Varol A, Varol Y, Çelik V, editörler. IATS 11, 16-18, 2011
172011
TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYE BAŞKANLARININ SPOR HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
B ÇOBAN, S DEVECİOĞLU
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 (1), 49-60, 2006
172006
Spor ve rekreasyon alanlarının şehir planlamasındaki yeri ve önemi
Ö Üstündağ, S Devecioğlu, EE Akarsu
6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 31-34, 2011
162011
Futbol aktivitelerine katılanların kişilik özellikleri ışığında stres düzeylerinin belirlenmesi/Stress level determination under the light of personal characteristics of the …
O ALTUNGÜL
162006
Development of innovation strategies for sports education
S Devecioğlu
Social and Behavioral Sciences 46, 445-449, 2012
152012
Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi
S Devecioğlu, B Çoban, YE Karakaya
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011
152011
HALKA ARZ EDİLEN SPOR KULÜPLERİNİN SPORTİF BAŞARILARI İLE PİYASA DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
S DEVECİOĞLU
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (1), 11-18, 2004
152004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20