Serap Kurbanoğlu
Serap Kurbanoğlu
Bilgi Yönetimi Profesörü, Hacettepe Üniversitesi
Dirección de correo verificada de hacettepe.edu.tr
TítuloCitado porAńo
Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma
B Akkoyunlu, S Kurbanoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (24), 2003
2862003
Developing the information literacy self-efficacy scale
S Serap Kurbanoglu, B Akkoyunlu, A Umay
Journal of documentation 62 (6), 730-743, 2006
2212006
Self-efficacy: a concept closely linked to information literacy and lifelong learning
S Serap Kurbanoglu
Journal of Documentation 59 (6), 635-646, 2003
1852003
Öz-yeterlik inancı ve bilgi profesyonelleri için önemi
SS Kurbanoğlu
Bilgi Dünyası 5 (2), 137-152, 2004
1242004
Students’ opinions on blended learning and its implementation in terms of their learning styles
B Uğur, B Akkoyunlu, S Kurbanoğlu
Education and Information Technologies 16 (1), 5-23, 2011
952011
Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik inancı üzerine bir çalışma
B Akkoyunlu, S Kurbanoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 2004
832004
Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma
S Kurbanoğlu, B Akkoyunlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (21), 2001
722001
Bilgi okuryazarlığı: Kavramsal bir analiz
SS Kurbanoğlu
Türk kütüphaneciliği 24 (4), 723-747, 2010
702010
Öğretmen adaylarına uygulanan bilgi okuryazarlığı programının etkiliği ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile bilgisayar öz-yeterlik algısı arasındaki ilişki
S Kurbanoğlu, B Akkoyunlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (22), 2002
582002
WWW bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi
SS Kurbanoğlu
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 19 (1), 2002
422002
Kaynak gösterme el kitabı
SS Kurbanoğlu
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, 2004
362004
Information need and information seeking behavior of scholars at a Turkish university
NO Ucak, SS Kurbanoglu
64th IFLA General conference August16-21. Available at: http://www. ifla …, 1998
361998
A study on teacher candidates’ perceived information literacy self-efficacy and perceived computer self-efficacy
B Akkoyunlu, S Kurbanoğlu
Hacettepe University Journal of Education 24 (1), 1-10, 2003
312003
A multinational study on copyright literacy competencies of LIS professionals
T Todorova, T Trencheva, S Kurbanoğlu, G Doğan, A Horvat, J Boustany
European Conference on Information Literacy, 138-148, 2014
302014
Bilgi okuryazarlığı: Bir ilköğretim okulunda yürütülen uygulama çalışması
SS Kurbanoğlu, B Akkoyunlu
Türk Kütüphaneciliği 16 (1), 20-40, 2006
282006
Öğretmenlere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma
B Akkoyunlu, S Kurbanoğlu
Türk Kütüphaneciliği 16 (2), 123-138, 2002
272002
An overview of information literacy studies in Turkey
SS Kurbanoglu
The International Information & Library Review 36 (1), 23-27, 2004
252004
Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasının önemi ve okul kütüphanecilerinin bu alandaki rolü
S Kurbanoğlu
Bilgi Dünyası 2 (1), 1-19, 2001
242001
Sanal gerçeklik: Gerçek mi, değil mi?
SS Kurbanoğlu
Türk Kütüphaneciliği 10 (1), 21-31, 1996
231996
Information behaviors and information literacy skills of LIS students: an international perspective
L Saunders, S Kurbanoglu, J Boustany, G Dogan, P Becker, E Blumer, ...
Journal of education for library and information science 56 (s1), 80-99, 2015
222015
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20