Marc Ajenjo Cosp
Marc Ajenjo Cosp
Investigador, Sociologia, UAB
Correu electrònic verificat a uab.cat
TítolCitada perAny
Cambios en el uso del tiempo de las parejas¿ Estamos en el camino hacia una mayor igualdad?
MA Cosp, JG Román
Revista Internacional de Sociología 72 (2), 453-476, 2014
502014
El tiempo productivo, reproductivo y de ocio en las parejas de doble ingreso
M Ajenjo, J García
422011
Una aproximació als empadronaments atípics a Catalunya: còmput i distribució territorial d’un fenomen generalitzat
AS i Coll
Documents d'anàlisi geogràfica, 63-79, 2006
262006
Les desigualtats territorials en l'ensenyament a Catalunya
X Bonal, X Rambla, M Ajenjo
Mediterrània, 2004
202004
Evolució i característiques de la mobilitat habitual per treball a Catalunya (1986-2001). L'accessibilitat com a variable intermèdia
M Ajenjo
182005
Les condicions de vida de la població immigrada a Catalunya
M Ajenjo, A Blanes, J Bosch, S Parella, A Recio, J San Martin, E Sintes
Editorial Mediterrània, 2008
162008
La població estacional en els municipis de Catalunya
E Mendizàbal, M Ajenjo, A Blanes, E Sánchez
Centre d'Estudis Demogràfics, 1993
141993
El impacto de los movimientos migratorios sobre la movilidad habitual por trabajo en Cataluña
MA Cosp, AS Coll
Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d'Estudis Demogràfics, 2003
132003
Demografía: una cuestión de dos sexos y cuatro generaciones
A Cabré, A Domingo, J Perez, P Miret, M Ajenjo, R Trevino
Informe realitzat en execució del contracte SOC 98, 123-215, 2000
122000
La utilització de la variable poblacióen els indicadors d’accessibilitat. Avantatges i inconvenients
JA González
Documents d'anàlisi geogràfica, 149-168, 2005
102005
Las parejas reconstituidas en España: un fenómeno emergente con perfiles heterogéneos/Stepfamily Couples in Spain: An Emerging Phenomenon with Heterogeneous Profiles
M Ajenjo-Cosp, N García-Saladrigas
Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 3-19, 2016
72016
Modelos de convivencia de las personas mayores en Cataluña. Impacto del deterioro de la salud en la independencia residencial
P Zueras, M Ajenjo
62010
The long-term absent residents in Catalonia. Who are they? What are they common characteristics?
M Ajenjo, A Sabater
Papers de Demografia 304, 2006
62006
La utilització de la variable població en els indicadors d’accesibilitat. Avantatges i inconvenients
M AJENJO, J Alberich
Actas del XVIII Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles, 227-261, 2003
52003
Repercussions de la xarxa viària en la població i la mobilitat habitual per treball
M Ajenjo, J Alberich
Miscelánea Científica 2004, 141-163, 2003
52003
Aplicación de un sistema de información geográfica al estudio retrospectivo de la accesibilidad. Catalunya, 1986-2001
JA González, MAI Cosp
Cuadernos Geográficos 36 (1), 465-477, 2005
42005
Incidencia de la accesibilidad, a través de la red viaria, en la movilidad habitual por trabajo
M Ajenjo
Centre d'Estudis Demogràfics, 2005
42005
La població de Catalunya
M Ajenjo, A Blanes
Informe per a la Catalunya del 2000: Societat, Economia, Política, Cultura …, 2000
42000
More time parenting in Spain: a possible change towards gender equality?
V Borràs, M Ajenjo, S Moreno-Colom
Journal of Family Studies, 1-16, 2018
32018
Calidoscopio de la custodia compartida en España
M Solsona, J Spijker, MA Cosp
La custodia compartida en España, 45-72, 2017
32017
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20