Marc Ajenjo Cosp
Marc Ajenjo Cosp
Investigador, Sociologia, UAB
Correu electrònic verificat a uab.cat
TítolCitada perAny
Cambios en el uso del tiempo de las parejas¿ Estamos en el camino hacia una mayor igualdad?
MA Cosp, JG Román
Revista Internacional de Sociología 72 (2), 453-476, 2014
502014
El tiempo productivo, reproductivo y de ocio en las parejas de doble ingreso
M Ajenjo, J García
46*2011
Una aproximació als empadronaments atípics a Catalunya: còmput i distribució territorial d’un fenomen generalitzat
AS i Coll
Documents d'anàlisi geogràfica, 63-79, 2006
262006
Evolució i característiques de la mobilitat habitual per treball a Catalunya (1986-2001). L'accessibilitat com a variable intermèdia
M Ajenjo
192005
Les desigualtats territorials en l'ensenyament a Catalunya
X Bonal, X Rambla, M Ajenjo
Mediterrània, 2004
192004
Les condicions de vida de la població immigrada a Catalunya
M Ajenjo, A Blanes, J Bosch, S Parella, A Recio, J San Martin, E Sintes
Editorial Mediterrània, 2008
142008
El impacto de los movimientos migratorios sobre la movilidad habitual por trabajo en Cataluña
MA Cosp, AS Coll
Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d'Estudis Demogràfics, 2003
142003
La població estacional en els municipis de Catalunya
E Mendizàbal, M Ajenjo, A Blanes, E Sánchez
Centre d'Estudis Demogràfics, 1993
141993
La utilització de la variable poblacióen els indicadors d’accessibilitat. Avantatges i inconvenients
JA González
Documents d'anàlisi geogràfica, 149-168, 2005
122005
Demografia: una cuestión de dos sexos y cuatro generaciones
A Cabré, A Domingo, J Perez, P Miret, M Ajenjo, R Trevino
Informe realitzat en execució del contracte SOC 98, 123-215, 2000
112000
Modelos de convivencia de las personas mayores en Cataluña. Impacto del deterioro de la salud en la independencia residencial
P Zueras, M Ajenjo
72010
Las parejas reconstituidas en España: un fenómeno emergente con perfiles heterogéneos/Stepfamily Couples in Spain: An Emerging Phenomenon with Heterogeneous Profiles
M Ajenjo-Cosp, N García-Saladrigas
Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 3-19, 2016
62016
The long-term absent residents in Catalonia. Who are they? What are they common characteristics?
M Ajenjo, A Sabater
Papers de Demografia 304, 2006
62006
Repercussions de la xarxa viària en la població i la mobilitat habitual per treball
M Ajenjo, J Alberich
Miscelánea Científica 2004, 141-163, 2003
42003
La població de Catalunya
M Ajenjo, A Blanes
Informe per a la Catalunya del 2000: Societat, Economia, Política, Cultura …, 2000
42000
Estudi dels itineraris d'ocupació i formació els nous titulats universitaris (Dret, Econòmiques, Empresarials y ESADE) ICE de Univelsitat Autònoma de Barcelona i Departament d …
JM Masjuan, M Ajenjo, J Vivas, M Zaldívar
ICE de la Universidat Autónoma de Barcelona i Departemanent dEnsenyament de …, 1990
41990
El uso del tiempo en las parejas de doble ingreso
J García Román
Universitat Autònoma de Barcelona,, 2013
32013
La incidencia de la crisis económica en las desigualdades en el uso del tiempo de las parejas
M Ajenjo, JG Román
La población en clave territorial: procesos, estructuras y perspectivas e …, 2012
32012
La Vinculació territorial de la població a Catalunya una aproximació a partir del cens de 2001
J Alberich González
Universitat Autònoma de Barcelona,, 2009
32009
Incidencia de la accesibilidad, a través de la red viaria, en la movilidad habitual por trabajo
M Ajenjo
Papers de demografia, 1, 2005
32005
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20