Marc Ajenjo Cosp
Marc Ajenjo Cosp
Investigador, Sociologia, UAB
Verified email at uab.cat
TitleCited byYear
Cambios en el uso del tiempo de las parejas¿ Estamos en el camino hacia una mayor igualdad?
MA Cosp, JG Román
Revista Internacional de Sociología 72 (2), 453-476, 2014
602014
El tiempo productivo, reproductivo y de ocio en las parejas de doble ingreso
M Ajenjo, J García
502011
Una aproximació als empadronaments atípics a Catalunya: còmput i distribució territorial d’un fenomen generalitzat
AS i Coll
Documents d'anàlisi geogràfica, 63-79, 2006
262006
Les desigualtats territorials en l'ensenyament a Catalunya
X Bonal, X Rambla, M Ajenjo
Mediterrània, 2004
212004
Evolució i característiques de la mobilitat habitual per treball a Catalunya (1986-2001). L'accessibilitat com a variable intermèdia
M Ajenjo
182005
Les condicions de vida de la població immigrada a Catalunya
M Ajenjo, A Blanes, J Bosch, S Parella, A Recio, J San Martin, E Sintes
Editorial Mediterrània, 2008
162008
La població estacional en els municipis de Catalunya
E Mendizàbal, M Ajenjo, A Blanes, E Sánchez
Centre d'Estudis Demogràfics, 1993
151993
Demografía: una cuestión de dos sexos y cuatro generaciones
A Cabré, A Domingo, J Perez, P Miret, M Ajenjo, R Trevino
Informe realitzat en execució del contracte SOC 98, 123-215, 2000
132000
La utilització de la variable poblacióen els indicadors d’accessibilitat. Avantatges i inconvenients
JA González
Documents d'anàlisi geogràfica, 149-168, 2005
122005
El impacto de los movimientos migratorios sobre la movilidad habitual por trabajo en Cataluña
MA Cosp, AS Coll
Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d'Estudis Demogràfics, 2003
122003
Las parejas reconstituidas en España: un fenómeno emergente con perfiles heterogéneos/Stepfamily Couples in Spain: An Emerging Phenomenon with Heterogeneous Profiles
M Ajenjo-Cosp, N García-Saladrigas
Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 3-19, 2016
82016
Modelos de convivencia de las personas mayores en Cataluña. Impacto del deterioro de la salud en la independencia residencial
P Zueras, M Ajenjo
62010
The long-term absent residents in Catalonia. Who are they? What are they common characteristics?
M Ajenjo, A Sabater
Papers de Demografia 304, 2006
62006
Repercussions de la xarxa viària en la població i la mobilitat habitual per treball
M Ajenjo, J Alberich
Miscelánea Científica 2004, 141-163, 2003
52003
La transmissió intergeneracional de rols de gènere a la llar
MA i Cosp, JG Román
Revista Catalana de Sociologia, 35-47, 2014
42014
El uso del tiempo en las parejas de doble ingreso
J García Román
Universitat Autònoma de Barcelona,, 2013
42013
Aplicación de un sistema de información geográfica al estudio retrospectivo de la accesibilidad. Catalunya, 1986-2001
JA González, MAI Cosp
Cuadernos Geográficos 36 (1), 465-477, 2005
42005
Incidencia de la accesibilidad, a través de la red viaria, en la movilidad habitual por trabajo
M Ajenjo
Centre d'Estudis Demogràfics, 2005
42005
La població de Catalunya
M Ajenjo, A Blanes
Informe per a la Catalunya del 2000: Societat, Economia, Política, Cultura …, 2000
42000
More time parenting in Spain: a possible change towards gender equality?
V Borràs, M Ajenjo, S Moreno-Colom
Journal of Family Studies, 1-16, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20