Segueix
Josep A. Pérez Castelló
Josep A. Pérez Castelló
Profesor de psicología, Universitat de les Illes Balears
Correu electrònic verificat a uib.es - Pàgina d'inici
Títol
Citada per
Citada per
Any
Anxiety and stress among science students. Study of calcium and magnesium alterations
G Grases, JA Pérez-Castelló, P Sanchis, A Casero, J Perelló, B Isern, ...
Magnesium research 19 (2), 102-106, 2006
792006
Early preschool processing abilities predict subsequent reading outcomes in bilingual Spanish–Catalan children with specific language impairment (SLI)
E Aguilar-Mediavilla, L Buil-Legaz, JA Perez-Castello, E Rigo-Carratalà, ...
Journal of communication disorders 50, 19-35, 2014
502014
Behavioral, emotional and school adjustment in adolescents with and without developmental language disorder (DLD) is related to family involvement
M Valera-Pozo, D Adrover-Roig, JA Pérez-Castelló, VA Sanchez-Azanza, ...
International journal of environmental research and public health 17 (6), 1949, 2020
172020
Del trastorn específic del llenguatge (TEL) al trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL): un canvi de concepció sobre els trastorns del llenguatge
E Aguilar-Mediavilla, L Buil-Legaz, À Esteller-Cano, JA Pérez-Castelló
Llengua, societat i comunicació, 70-85, 2019
82019
Entrenamiento de las habilidades comunicativas en los niños con síndrome de Down
JAP Castelló
Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, 95-118, 1997
81997
Psicología del desarrollo en la edad infantil
JA Pérez Castelló
Campus exten UIB virtual, 2008
62008
California Bullying Victimization Scale-Retrospective (CBVS-R): validation of the spanish adaptation
À Esteller Cano, L Buil Legaz, JA Pérez Castelló, R López Penadés, ...
Psicothema, 2021
52021
Comunicación en niños deficientes: un punto de vist sociocultural: un punto de vist sociocultural
JAP Castelló
Revista de educación especial, 21-40, 1994
31994
Entrenamiento de la comunicación en niños con síndrome de Down: una perspectiva vigotskiana
JA Pérez Castelló
Tesis Doctoral no publicada. Universidad de Barcelona, 1991
31991
Déficit en la memoria de trabajo en personas con la Enfermedad de Parkinson
JA Pérez-Castelló, MIC Sintes
International Journal of Developmental and Educational Psychology 4 (1), 111-118, 2011
22011
Code-switching and code-mixing in bilingual Spanish-Catalan children with and without Specific Language Impairment
E Aguilar-Mediavilla, L Buil-Legaz, JA Pérez-Castelló, R López-Penadés, ...
Studies in Bilingualism, eds C. dos Santos and L. de Almeida (Amsterdam …, 0
2
Referential communication in bilingual Catalan-Spanish children with Specific Language Impairment
L Buil-Legaz, JA Pérez-Castelló, D Adrover-Roig, E Aguilar-Mediavilla
Anuario de Psicología 46 (1), 31-40, 2016
12016
Code-switching in bilingual Spanish-Catalan children with Specific Language Impairment
E Aguilar-Mediavilla, L Buil-Legaz, J Pérez-Castelló, R López-Penadés, ...
Poster presented at the meeting Bilingualism and Specific Language …, 2015
12015
Desenvolupament de la identitat a la primera infància
JAP Castelló
Guix d'infantil, 13-16, 2012
12012
Entrenamiento de la comunicación referencial en niños con síndrome de Down: una perspectiva vygotskiana
JA Pérez Castelló
Tesis doctorals microfitxades; 1884, 1992
11992
El lenguaje en los alumnos con Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad
JA Pérez-Castelló, H Alvarado-Alonso
Llengua, societat i comunicació, 87-102, 2020
2020
El llenguatge en els alumnes amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i/o Hiperactivitat
JA Pérez-Castelló, H Alvarado Alonso
Llengua, Societat i Comunicació, 2020, num. 18, p. 87-102, 2020
2020
Comunicación referencial en niños bilingües del catalán-español con Trastorno Específico del Lenguaje
L Buil-Legaz, JAP Castelló, D Adrover-Roig, EMA Mediavilla
Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, 31-40, 2016
2016
Estratègies d’estudi i treball en estudiants universitaris de la UIB
T Adame Díaz, E Rigo Carratalà, EM Aguilar Mediavilla, ...
2013
Estudio y situación de la formación continua en nuevas tecnologías en las Illes Balears
P Soler Rosselló, MÁ Moreno, L Ballester Brage, JA Pérez Castelló, ...
Palma de Mallorca: Fundació IBIT, 2002, 2002
2002
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20