Maria Bargalló Escrivà
Maria Bargalló Escrivà
Titular d'Universitat, Universitat Rovira i Virgili
Correu electrònic verificat a urv.cat - Pàgina d'inici
TítolCitada perAny
Diccionario Salamanca de la lengua española
J Gutiérrez
Santillana, 1996
274*1996
Principios de lexicografía moderna en diccionarios del siglo XIX
E Anglada, M Bargalló
Actas del II Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española …, 1992
29*1992
Las lenguas de especialidad y su didáctica: actas del Simposio Hispano-Austriaco
JS M. Bargalló (coord.), Esther Forgas Berdet (coord.), Cecilio Garriga ...
27*2001
El tratamiento de los elementos lexicalizados en la lexicografía española monolingüe
M Bargalló, J Caramés Díaz, V Ferrando Aramo, JA Moreno Villanueva
Revista de lexicografía 1997 (4), 49-65, 1998
23*1998
Unidades fraseológicas y diccionarios bilingües
M Bargalló, J Caramés, V Ferrando, JA Moreno
Lingüística para el siglo XXI, 247-256, 1999
15*1999
Doctrina sobre idiomaticidad y fraseología en algunas gramáticas catalanas y españolas de los siglos XVIII y XIX
M Bargalló, J Ginebra
ROMANISTIK IN GESCHICHTE UND GEGENWART 8 (I), 789-804, 2002
112002
La información gramatical en los diccionarios especializados
M Bargalló
Las lenguas de especialidad y su didáctica: actas del Simposio Hispano …, 2001
9*2001
Las innovaciones en cuestiones gramaticales del Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española de la RAE
M Bargalló
Actas del II Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica (http://www …, 2008
6*2008
El tratamiento metalingüístico del ejemplo en los diccionarios monolingües del español
M Bargalló
Anexos de la Revista de Lexicografía, 6, 139-150, 2007
6*2007
Gramática y diccionario: la flexión verbal
M Bargalló
Léxico y diccionarios, 37-54, 1996
61996
Las relaciones entre fraseología y lexicografía: teoría y práctica
M Bargalló, N Vila
Villayandre, M. (ed.), Actas del V Congreso de Lingüística General (Arco …, 2004
5*2004
Lexicografia i fraseologismes verbals: el Diccionari català-valencià-balear
M Bargalló, O Cubells, J Ginebra
dins GUISCAFRÈ, J./A. PICORNELL (eds.), Actes del Congrés Internacional …, 2003
52003
Sobre la función sintagmática del ejemplo lexicográfico
M Bargalló Escrivá
Cuestiones de lexicografía, 39-52, 2002
52002
Los diccionarios del Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba
E Forgas, M Bargalló
Estudios de Lexicología y Lexicografía. Homenaje a Eloína Miyares Bermúdez …, 2017
4*2017
La información gramatical explícita en los diccionarios monolingües del español.
M Bargalló
Estudis de lexicografía 2003-2005, 17-37, 2010
4*2010
El tratamiento de los verbos trivalentes en la lexicografía monolingüe del español
M Bargalló
La lexicografía en su dimensión teórica, 33-58, 2010
4*2010
La información gramatical en los diccionarios didácticos monolingües del español
M Bargalló
Así son los diccionarios, 15-42, 1999
4*1999
La valencia del adjetivo en diccionarios bilingües alemán-español-alemán.
A Castell, N Català, M Bargalló
Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus …, 2014
32014
Avances de lexicografía hispánica (I y II)
A Nomdedeu Rull, E Forgas Berdet, M Bargalló Escrivá
Tarragona: Publicacions Universitat Rovira i Virgili, 2012
3*2012
El tratamiento renovado de los conceptos sintácticos: Teoría y análisis de la oración gramatical (1902) de Luciano Gisbert y Höel.
M Bargalló
Lengua, literatura y educación en la España del siglo XX. Vila Rubio, Neus …, 2012
3*2012
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20