Serhat Burmaoglu
Serhat Burmaoglu
Faculty of Economics and Administrative Sciences, Izmir Katip Celebi University
Verified email at ikc.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A fuzzy hybrid MCDM approach for professional selection
M Kabak, S Burmaoğlu, Y Kazançoğlu
Expert Systems with Applications 39 (3), 3516-3525, 2012
1782012
A fuzzy multi-criteria decision making approach to assess building energy performance
M Kabak, E Köse, O Kırılmaz, S Burmaoğlu
Energy and Buildings 72, 382-389, 2014
772014
Ulusal inovasyon göstergeleri ile ulusal lojistik performansı arasındaki ilişki: AB ülkeleri üzerine bir araştırma
S Burmaoğlu
Ege Akademik Bakış 12 (2), 193-208, 2012
452012
Örgütsel Davranış Alanında İlişkisel Analiz Yöntemleri ve Türkçe Yazında Aracılık Modeli Kullanımı Üzerine Bir İnceleme.
S Burmaoğlu, M Polat, CH Meydan
Anadolu University Journal of Social Sciences 13 (1), 2013
362013
The evolution of the use of Foresight methods: a scientometric analysis of global FTA research output
O Saritas, S Burmaoglu
Scientometrics, 2015
352015
Grey relational analysis between energy consumption and economic growth
E Kose, S Burmaoglu, M Kabak
Grey Systems: Theory and Application, 2013
292013
TÜRK FİRMALARININ ORGANİZASYONEL İNOVASYON YETENEĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
S Burmaoğlu, H Şeşen
282011
E-government website evaluation with hybrid MCDM method in fuzzy environment
S Burmaoglu, Y Kazancoglu
International Journal of Applied Decision Sciences 5 (2), 163-181, 2012
272012
Future of sustainable military operations under emerging energy and security considerations
O Saritas, S Burmaoglu
Technological Forecasting and Social Change 102, 331-343, 2016
252016
Changing characteristics of warfare and the future of Military R&D
S Burmaoglu, O Sarıtas
Technological Forecasting and Social Change 116, 151-161, 2017
242017
Analyzing the dependency between national logistics performance and competitiveness: Which logistics competence is core for national strategy?
S Burmaoglu, H Sesen
Journal of competitiveness 3 (4), 2011
212011
Evolution of connected health: a network perspective
S Burmaoglu, O Saritas, LB Kıdak, İC Berber
Scientometrics 112 (3), 1419-1438, 2017
182017
ERP software selection with MCDM: application of TODIM method
Y Kazancoglu, S Burmaoglu
International Journal of Business Information Systems 13 (4), 435-452, 2013
182013
A hybrid SWOT-FANP model for energy policy making in Turkey
M Kabak, M Dağdeviren, S Burmaoğlu
Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 11 (6), 487-495, 2016
172016
Birleşmiş milletler kalkınma programı beşeri kalkınma endeksi verilerini kullanarak diskriminant analizi ve lojistik regresyon analizinin sınıflandırma performanslarının …
S Burmaoğlu, E OKTAY, Ö Üstün
Savunma Bilimleri Dergisi 8 (2), 23-49, 2009
152009
A nanotechnology roadmapping study for the Turkish defense industry
A Aydogdu, S Burmaoglu, O Saritas, S Cakir
foresight, 2017
112017
Sağlık hizmetlerinde kalite ölçümü: Kamu hastanesi örneği
LB KIDAK, ZN NİŞANCI, S BURMAOĞLU
Journal Of Management & Economics 22 (2), 2015
112015
A holistic evaluation of the e-procurement website by using a hybrid MCDM methodology
M Kabak, S Burmaoğlu
Electronic Government, an International Journal 10 (2), 125-150, 2013
102013
Bireyin güçlendirilmişlik algısının örgütle özdeşleşmesine etkisi: Kamuda bir araştırma
CH Meydan, M Polat, S Burmaoğlu
KHO Bilim Dergisi 20 (1), 37-60, 2010
102010
Connected Health in Europe: Where are we today?
N Mountford, T Kessie, M Quinlan, R Maher, R Smolders, P Van Royen, ...
University College Dublin, 2016
92016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20