Josep Maria Castellà Lidon
Josep Maria Castellà Lidon
Universitat Pompeu Fabra. Dept. Humanitats
Correu electrònic verificat a upf.edu
Títol
Citada per
Citada per
Any
El discurso oral formal: contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas
M Vilà, CB Gómez
1062005
“Aunque lea poco, yo sé que soy listo”. Estudio de caso sobre un adolescente que no lee literatura
C Aliagas, JMC Lidon, D Cassany
Ocnos: Revista de estudios sobre lectura, 97-112, 2009
482009
Las tipologías textuales y la enseñanza de la lengua. Sobre la diversidad, los límites y algunas perversiones
JM CASTELLÁ
Textos de didáctica de la lengua y la literatura 10, 23-31, 1996
461996
Oralitat i escriptura: dues cares de la complexitat en el llenguatge
JM Castellà, L Payrató
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004
452004
La complexitat lingüística en el discurs oral i escrit: densitat lèxica, composició oracional i connexió textual
JM Castellà
Universitat Pompeu Fabra, 2006
222006
Clasificación de textos especializados a partir de su terminología
RG Acosta, MTC Castellví, JMC Lidon
Íkala, revista de lenguaje y cultura 13 (19), 15-39, 2008
192008
Diversitat discursiva i gramàtica: avantatges i mites de la tipologia textual
JM Castellà
Articles: de didàctica de la llengua i la literatura. 1995;(4): 73-82, 1995
181995
El discurso oral formal: Contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas
MV Santasusana, MG Tarruell, CB Gómez, JMC Lidon, JP Sangrà, ...
Grao, 2005
172005
Una caracterització cognitiva de les preguntes confirmatòries («question tags»)
MJ Cuenca, JSPM CaSTellà
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 65-84, 1995
171995
TXT La lingüística textual aplicada al comentari de textos
JM Castellà
Edicions Universitat Barcelona, 2005
152005
Entendre ('s) en classe: estratègies discursives i habilitats comunicatives
JM Castellà
Graó, 2007
122007
La Complexitat lingüística en el discurs oral i escrit: densitat lèxica, composició oracional i connexió textual
JMC i Lidon
Universitat Pompeu Fabra, 2002
72002
El discurso docente universitario con PowerPoint
JM Castellà, H Aparicio Terrasa
Moreno Sandoval A, editor. El valor de la diversidad (meta) lingüística …, 2007
52007
Aportacions de les ciències del llenguatge al comentari de text
G Bordons, JM Castellà, E COSTA
Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Monogràfic: El …, 2000
52000
10 idees clau: Ensenyar la competència oral a classe: Aprendre a parlar en públic
MV Santasusana, JM Castellà
Graó, 2014
42014
Entender (se) en clase: Las estrategias comunicativas de los docentes bien valorados
MV Santasusana, JMC Lidon, SC Garcia, AC Alavedra
Grao, 2007
42007
Les ulleres del professor de llengua: la visió del llenguatge, abans i ara
JM Castellà
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística. 2005;(33): 42-46, 2005
22005
Gramàtica, interacció i organització informativa en el discurs oral
JMC Lidon
Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 109-140, 2008
12008
El discurso docente universitario con PowerPoint
JMC Lidon, H Aparicio-Terrasa
El valor de la (meta) lingüística. Actas del VIII Congreso de Lingüística …, 2008
12008
Llengua oral i sintaxi
JM Castellà
Articles: de didàctica de la llengua i de la literatura. 2004;(33): 27-39, 2004
12004
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20