Zeynep Turan
Zeynep Turan
Ataturk University, Atatürk Üniversitesi, Assistant Professor, Dr. Öğr. Üyesi
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ters yüz sınıf yönteminin değerlendirilmesi ve akademik başarı, bilişsel yük ve motivasyona etkisinin incelenmesi
Z Turan
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2015
562015
Gamification and education: Achievements, cognitive loads, and views of students
Z Turan, Z Avinc, K Kara, Y Goktas
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 11 (07), 64-69, 2016
552016
The reasons for non-use of social networking websites by university students
Z Turan, H Tinmaz, Y Goktas
Comunicar. Media Education Research Journal 21 (1), 2013
532013
The Flipped Classroom: instructional efficency and impact of achievement and cognitive load levels
Z Turan, Y Goktas
Journal of e-learning and knowledge Society 12 (4), 2016
452016
Yükseköğretimde Yeni Bir Yaklaşım: Öğrencilerin Ters Yüz Sınıf Yöntemine İlişkin Görüşleri.
Z TURAN, Y GÖKTAŞ
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 5 (2), 2015
452015
The impact of mobile augmented reality in geography education: achievements, cognitive loads and views of university students
Z Turan, E Meral, IF Sahin
Journal of Geography in Higher Education 42 (3), 427-441, 2018
342018
Flipped classroom in English language teaching: a systematic review
Z Turan, B Akdag-Cimen
Computer Assisted Language Learning, 2020
252020
Çevrimiçi sosyal ağlar: Öğrenciler neden facebook kullanmıyor
Z Turan, Y Göktaş
5th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Fırat …, 2011
192011
A new approach in higher education: The students’ views on flipped classroom method
Z Turan, Y GÖKTAŞ
Journal of Higher Education and Science 5 (2), 156-164, 2015
182015
Game-Based Versus to Non-Game-Based: The Impact of Student Response Systems on Students'Achievements, Engagements and Test Anxieties
Z Turan, E Meral
Informatics in Education 17 (1), 105-116, 2018
172018
The evaluation of flipped classroom method and examination of its effects on academic achievement, cognitive load and motivation
Z Turan
Unpublished doctoral thesis, Atatürk University, Erzurum, 2015
132015
Innovative Redesign of Teacher Education ICT Courses: How Flipped Classrooms Impact Motivation?
Z Turan, Y Göktaş
Journal of Education and Future 13, 133-144, 2018
122018
Öğretim teknolojisi araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik önlemleri
FB Topu, Ö Baydaş, Z Turan, Y Göktaş
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (1), 110-126, 2013
112013
Öğretmen eğitiminde bilişim teknolojilerinin kullanımı: mevcut ve beklenen durum
Z Turan, S Küçük, K Gündoğdu
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013
102013
Öğretmenlerin çevrimiçi bilgi arama stratejileri
Z TURAN, İ REİSOĞLU, E ÖZÇELİK, Y GÖKTAŞ
Kastamonu Education Journal 23 (1), 1-16, 2015
82015
Razones por las que los alumnos universitarios no utilizan las redes sociales
Z Turan, H Tınmaz, Y Göktaş
GRUPO COMUNICAR, APDO CORREOS 527, HUELVA, 21080, İSPANYA, 2013
62013
Through the eyes of early childhood students: Television, tablet computers, internet and smartphones
HB Çetintaş, Z Turan
Central European Journal of Communication 11 (1), 56-70, 2018
42018
Common reliability and validity strategies in instructional technology research
FB Topu, Ö Baydas, Z Turan, Y Göktas
Çukurova University. Faculty of Education Journal 42 (1), 110, 2013
32013
Investigating university students’ adoption of video lessons
Z Turan, HB Cetintas
Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning 35 (2), 122-139, 2020
12020
Türkiye’de Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitimi Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
S Karabey, Z Turan, ME Keskin, V Yiğit
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ 10 (2), 215-223, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20