Zeynep Turan
Zeynep Turan
Ataturk University, Atatürk Üniversitesi, Assistant Professor, Dr. Öğr. Üyesi
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Gamification and education: Achievements, cognitive loads, and views of students.
Z Turan, Z Avinc, K Kara, Y Goktas
International journal of emerging technologies in learning 11 (7), 2016
912016
Flipped classroom in English language teaching: a systematic review
Z Turan, B Akdag-Cimen
Computer Assisted Language Learning, 2020
862020
Ters yüz sınıf yönteminin değerlendirilmesi ve akademik başarı, bilişsel yük ve motivasyona etkisinin incelenmesi
Z Turan
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2015
692015
The impact of mobile augmented reality in geography education: achievements, cognitive loads and views of university students
Z Turan, E Meral, IF Sahin
Journal of Geography in Higher Education 42 (3), 427-441, 2018
642018
Razones por las que los alumnos universitarios no utilizan las redes sociales= The Reasons for Non-Use of Social Networking Websites by University Students.
Z Turan, H Tinmaz, Y Goktas
Razones por las que los alumnos universitarios no utilizan las redes …, 2013
642013
The Flipped Classroom: instructional efficency and impact of achievement and cognitive load levels
Z Turan, Y Goktas
Journal of e-learning and knowledge Society 12 (4), 2016
632016
Yükseköğretimde yeni bir yaklaşım: Öğrencilerin ters yüz sınıf yöntemine ilişkin görüşleri
Z TURAN, Y GÖKTAŞ
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 156-164, 2015
592015
Game-Based Versus to Non-Game-Based: The Impact of Student Response Systems on Students'Achievements, Engagements and Test Anxieties
Z Turan, E Meral
Informatics in Education 17 (1), 105-116, 2018
412018
A new approach in higher education: The students’ views on flipped classroom method
Z Turan, Y GÖKTAŞ
Journal of Higher Education and Science 5 (2), 156-164, 2015
232015
Innovative redesign of teacher education ICT courses: How flipped classrooms impact motivation?
Z Turan, Y Göktaş
Journal of Education and Future, 133-144, 2018
222018
The evaluation of flipped classroom method and examination of its effects on academic achievement, cognitive load and motivation
Z Turan
Unpublished doctoral thesis, Atatürk University, Erzurum, 2015
212015
Çevrimiçi sosyal ağlar: Öğrenciler neden facebook kullanmıyor
Z Turan, Y Göktaş
5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24, 2011
202011
Öğretim teknolojisi araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik önlemleri
F TOPU, Ö BAYDAŞ, Z TURAN, Y GÖKTAŞ
122013
Öğretmen eğitiminde bilişim teknolojilerinin kullanımı: mevcut ve beklenen durum
Z Turan, S Küçük, K Gündoğdu
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (1), 1-9, 2013
122013
ÖĞRETMENLERİN ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Z TURAN, İ REİSOĞLU, E ÖZÇELİK, Y GÖKTAŞ
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (1), 1-16, 2015
112015
Razones por las que los alumnos universitarios no utilizan las redes sociales
Z Turan, H Tinmaz, Y Goktas
Comunicar 41 (21), 137-145, 2013
62013
Common reliability and validity strategies in instructional technology research
T Fatma, Ö BAYDAŞ, Z Turan, Y GÖKTAŞ
Çukurova University Faculty of Education Journal 42 (1), 110-126, 2013
52013
Investigating university students’ adoption of video lessons
Z Turan, HB Cetintas
Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning 35 (2), 122-139, 2020
42020
Through the eyes of early childhood students: television, tablet computers, internet and smartphones
HB Çetintaş, Z Turan
Central European Journal of Communication 11 (1), 56-70, 2018
42018
Eğitimde Acil Bir Dönüşüm: COVID-19 Pandemisi Döneminde Çevrim İçi Ders Alan Üniversite Öğrencilerinin Stres Algıları ve Görüşleri
Z Turan, A Gürol
HAYEF: Journal of Education 17 (2), 222-242, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20