Bogusława Dobek-Ostrowska
Bogusława Dobek-Ostrowska
Profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski
Dirección de correo verificada de uni.wroc.pl
Título
Citado por
Citado por
Año
Podstawy komunikowania społecznego
B Dobek-Ostrowska
Astrum, 2004
4402004
Komunikowanie polityczne i publiczne: podręcznik akademicki
B Dobek-Ostrowska
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
3612012
Teoria komunikowania publicznego i politycznego: wprowadzenie
B Dobek-Ostrowska, R Wiszniowski
Wydawnictwo Astrum, 2017
1512017
Teoria i praktyka propagandy
B Dobek-Ostrowska, J Fras, B Ociepka
Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997
1441997
Italianization (or Mediterraneanization) of the Polish media system
B Dobek-Ostrowska
Comparing media systems beyond the Western world, 26-50, 2012
1092012
Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym
B Dobek-Ostrowska
Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004
882004
Comparative media systems: European and global perspectives
B Dobek-Ostrowska, M Głowacki
Central European University Press, 2010
862010
Polski system medialny na rozdrożu: media w polityce, polityka w mediach
B Dobek-Ostrowska
Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2011
742011
How effective is media self-regulation? Results from a comparative survey of European journalists
S Fengler, T Eberwein, S Alsius, O Baisnée, K Bichler, ...
European journal of communication 30 (3), 249-266, 2015
732015
Współczesne systemy komunikowania
B Dobek-Ostrowska
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997
451997
Comparing Media Systems in Central Europe: Between Commercialization and Politicization
B Dobek-Ostrowska, M Głowacki
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008
412008
years after communism: four models of media and politics in Central and Eastern Europe
B Dobek-Ostrowska
Democracy and media in Central and Eastern Europe 25, 11-46, 25
4025
Nauka o komunikowaniu
B Dobek-Ostrowska
PTINT, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 10 (1 (37)), 2002
392002
Sourcing the news: Comparing source use and media framing of the 2009 European parliamentary elections
J Strömbäck, R Negrine, DN Hopmann, C Jalali, R Berganza, ...
Journal of Political Marketing 12 (1), 29-52, 2013
352013
Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy
B Dobek-Ostrowska, P Barczyszyn, A Michel
Studia Medioznawcze 52, 11-27, 2013
33*2013
Porozumienie czy konflikt: politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym: propaganda i PR w polityce, kampanie wyborcze, marketing i reklama polityczna
B Dobek-Ostrowska
Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009
312009
Journalism in Change. Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden
G Nygren, B Dobek-Ostrowska
Peter Lang Edition, 2015
302015
In search for a label for the Russian media system
H De Smaele
International Media and Communication Conference'Comparing media systems …, 2007
302007
The mediatization and framing of European parliamentary election campaigns
J Strömbäck, R Negrine, DN Hopmann, M Maier, C Jalali, R Berganza, ...
Political communication in European parliamentary elections, 161-174, 2011
262011
Studia z teorii komunikowania masowego
B Dobek-Ostrowska
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999
261999
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20