Emrah Serdar
Emrah Serdar
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılımlarına engel teşkil eden faktörler ile katılımcıların yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
F Soyer, NO Yıldız, D Harmandar Demirel, E Serdar, M Demirel, C Ayhan, ...
Journal of Human Sciences 14 (2), 2035-2046, 2017
29*2017
Üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık ve girişimcilik düzeylerinin incelenmesi
E Serdar, B Donuk, R Cengiz
International Journal of Social Sciences and Education Research 2 (4), 1320-1328, 2016
28*2016
Üniversite Öğrencilerinin Katıldıkları Serbest Zaman Etkinliklerinden Tatmin Olma ve Algılanan Özgürlük Düzeylerinin İncelenmesi
E Serdar, S Mungan Ay
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 (2), 34-44, 2016
202016
Kamu çalışanlarının serbest zaman engelleri ile yaşam tatmini düzeylerinin incelenmesi
VO Çakır, S Şahin, E Serdar, Ş Parlakkılıç
Journal of Tourism Theory and Research 2 (2), 135-141, 2016
152016
Constraints and perceived freedom levels ın the leisure of university students
M Demirel, DH Demirel, E Serdar
Journal of human sciences 14 (1), 789-795, 2017
142017
University students’ opinions of the meaning of leisure and their perceived freedom in leisure
DH Demirel, M Demirel, E Serdar
Journal of Human Sciences 14 (1), 796-802, 2017
132017
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ VE GELECEK BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ.
A ÇUHADAR, M DEMİREL, Y ER, E SERDAR
Journal of International Social Research 12 (66), 2019
82019
Üniversite öğrencilerinin serbest zaman doyum düzeyleri ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki.
B Serdar, E., Demirel, M., Harmandal Demirel, D., Donuk
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 5 (28), 429-438, 2018
8*2018
Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının konuşma kaygıları
D Harmandar Demirel, E Serdar, E Uludere, Z Karakaş
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (50), 510-516, 2017
82017
Üniversite öğrencilerinin serbest zaman etkinliklerine katılım biçimlerine göre tatmin olma ve algılanan özgürlük düzeylerinin incelenmesi
E Serdar, S Mungan Ay
Sosyal Bilimler Dergisi 3 (9), 365-374, 2016
82016
THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’FREE TIME MANAGEMENT AND ACADEMIC SUCCES
E Serdar, DH Demirel, M Demirel, VO ÇAKIR
The Online Journal of Recreation and Sports 6 (4), 72-82, 2017
52017
Comparison of the ways of coping with stress of university students living and not living with their family
R Cengiz, E Serdar, B Donuk
International Journal of Social Sciences and Education Research 2 (3), 1000-1011, 2016
5*2016
ALGILANAN STRES İLE SERBEST ZAMAN DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
E SERDAR, M DEMİREL
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 22 (3), 54-64, 2020
2*2020
Investigation of Muay Thai Referees’ Decision-making Strategies According to Different Variables
M Demirel, K Atalay, A Şentürk, DH Demirel, E Serdar
Research in Sports Science 9 (1), 5-10, 2019
2*2019
Beden eğitimi öğretmeni adaylarının mesleğe yönelik tutumlarının belirlenmesi
E Serdar, DH Demirel, M Demirel
Journal of Human Sciences 15 (4), 2190-2197, 2018
2*2018
The Effects of Perceived Freedom in Leisure on Leisure Benefits: Students of The Faculty of Sports Science
E Serdar
Turkish Journal of Sport and Exercise 22 (2), 208-213, 2020
12020
Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük ile İş Tatmini Arasındaki İlişki: Özel Sektör Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
E SERDAR
International Journal of Sport Culture and Science 9 (1), 127-136, 2021
2021
The Relationship between Future Time Perception and Optimism: An Example of Physical Education and Sports School Students
DH Demirel, E Serdar, M Demirel
International Journal of Applied Exercise Physiology 9 (8), 109-116, 2020
2020
Serbest Zaman Fayda İle Mutluluk Arasındaki İlişki: Spor Bilimleri Fakülteleri Öğrencileri
E Serdar
Turkish Studies-Social Sciences 15 (5), 2711-2721, 2020
2020
Rekreasyonda Algılanan Sağlık Çıktıları Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
TY LAPA, E SERDAR, ET KAAS, VO ÇAKIR, K Elif
Spor Bilimleri Dergisi 31 (2), 83-95, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20