Segueix
MIQUEL RODRIGO-ALSINA
MIQUEL RODRIGO-ALSINA
Departament de Comunicació, Universitat Pompeu Fabra
Correu electrònic verificat a upf.edu - Pàgina d'inici
Títol
Citada per
Citada per
Any
La construcción de la noticia
MR Alsina
Paidós, 1989
16511989
La comunicación intercultural
MR Alsina
Anthropos Editorial, 1999
1465*1999
A construção da notícia
MR Alsina
Vozes, 2009
10142009
Los modelos de la comunicación
M Rodrigo
Madrid: Tecnos, 1995
727*1995
Teorías de la comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas
M Rodrigo Alsina
Bellaterra (Barcelona): Universitat Autònoma de Barcelona, 2001
619*2001
La construcción de la noticia
M Rodrigo Alsina
Barcelona: Paidós, 1989
6081989
Elementos para una comunicación intercultural
MR Alsina
Revista CIDOB d'afers internacionals, 11-21, 1997
2841997
Los medios de comunicación ante el terrorismo
MR Alsina
Icaria Editorial, 1991
1861991
Las teorías de la comunicación en España: un mapa sobre el territorio de nuestra investigación (1980-2006)
MR Alsina
LA INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN IBEROAMÉRICA: HISTORIA, ESTADO ACTUAL …, 2007
1122007
Posmodernidad y crisis de identidad
M Rodrigo Alsina, P Medina Bravo
I/C. Revista Científica de Información y Comunicación (2006, Vol. 3, p. 125-146), 2006
962006
Medios de comunicación e interculturalidad
MR Alsina, CG Morla
Cuadernos. info, 2001
91*2001
Periodismo, ética y posverdad
M Rodrigo-Alsina, L Cerqueira
Cuadernos. info, 225-239, 2019
842019
La estructura de la noticia en las redes digitales
EM Gonçalves, MR Alsina
Un estudio de las consecuencias de las metamorfosis tecnológicas en el …, 2000
772000
Communication theory and research in Spain: A paradigmatic case of a socio-humanistic discipline
MR Alsina, LG Jiménez
European journal of communication 25 (3), 273-286, 2010
752010
Los estudios de comunicación intercultural
MR Alsina
Universidad del País Vasco, 2016
732016
Teories de la comunicació
AE Alsina, MR Alsina
Editorial UOC, 2010
672010
La producción de la noticia
MR Alsina
La construcción de la noticia, 22, 1989
661989
El periodismo ante el reto de la integración
M Rodrigo-Alsina
Medios de comunicación e inmigración, 37-58, 2006
502006
Minories ètniques i premsa europea d'elit
M Rodrigo Alsina, M Martínez Nicolás
Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura, 013-36, 1997
451997
Los medios de comunicación en contextos interculturales
R Alsina, P Medina Bravo
Sociedad y discurso. 2009;(16): 21-39., 2009
442009
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20