Mehmet Yildirim
Mehmet Yildirim
Verified email at kocaeli.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Dynamic path planning of mobile robots with improved genetic algorithm
A Tuncer, M Yildirim
Computers & Electrical Engineering 38 (6), 1564-1572, 2012
3082012
Power generation expansion planning with adaptive simulated annealing genetic algorithm
M Yildirim, K Erkan, S Ozturk
International Journal of Energy Research 30 (14), 1188-1199, 2006
472006
Determination of acceptable operating cost level of nuclear energy for Turkey's power system
M Yildirim, K Erkan
Energy 32 (2), 128-136, 2007
232007
Turkey’s long-term generation expansion planning with the inclusion of renewable-energy sources
M Ozcan, S Ozturk, M Yildirim
Computers & Electrical Engineering 40 (7), 2050-2061, 2014
192014
A motion planning system for mobile robots
A Tuncer, M Yildirim, K Erkan
Advances in Electrical and Computer Engineering 12 (1), 57-62, 2012
172012
A genetic algorithm for generating test from a question bank
M Yildirim
Computer Applications in Engineering Education 18 (2), 298-305, 2010
172010
Chromosome coding methods in genetic algorithm for path planning of mobile robots
A Tuncer, M Yildirim
Computer and Information Sciences II, 377-383, 2011
92011
A new fault tolerant control approach for the three-tank system using data mining
U Altinisik, M Yildirim
Computers & Electrical Engineering 38 (6), 1627-1635, 2012
82012
Generation expansion planning scenarios to reduce natural gas dependency of Turkey
M Ozcan, M Yildirim, S Ozturk
Energy Exploration & Exploitation 34 (2), 244-261, 2016
72016
A hybrid implementation of genetic algorithm for path planning of mobile robots on FPGA
A Tuncer, M Yildirim, K Erkan
Computer and Information Sciences III, 459-465, 2013
72013
Heuristic optimization methods for generating test from a question bank
M Yildirim
Mexican International Conference on Artificial Intelligence, 1218-1229, 2007
72007
Design and implementation of a genetic algorithm IP core on an FPGA for path planning of mobile robots
A Tuncer, M Yildirim
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 24 (6), 5055-5067, 2016
52016
A low cost single board computer based mobile robot motion planning system for indoor environments
S Solak, ED Bolat, A Tuncer, M Yildirim
International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering …, 2016
52016
Görüntü şifreleme için scan paternlerini kullanan hibrit bir yöntem
H Sakal, M YILDIRIM
Selçuk-Teknik Dergisi 15 (3), 264-283, 2016
12016
Sonar Algılayıcılar ve Sezgisel Yöntemler ile Otonom Robotlarda Engelden Sakınım ve Yol Bulma
R TOPUZ, M YILDIRIM
El-Cezeri Journal of Science and Engineering 3 (2), 2016
12016
Isolating non-predefined sensor faults by using farthest first traversal algorithm
U Altinisik, M Yildirim, K Erkan
Industrial & Engineering Chemistry Research 51 (32), 10641-10648, 2012
12012
WEB TABANLI SANAL GENETİK ALGORİTMA LABORATUARI
A TUNCER, M YILDIRIM
Selçuk-Teknik Dergisi 11 (1), 19-31, 2012
12012
Veri madenciliği kümeleme algoritmaları kullanarak arıza dayanımlı denetim sistemi tasarımı
U Altınışık, M Yıldırım
Sakarya University Journal of Science 17 (1), 9-16, 2000
12000
Stock Optimization of Spare Parts with Genetic Algorithm.
E Kiyak, M Yildirim, A Tuncer
DWAI@ AI* IA, 19-23, 2013
2013
Biyokütle Kaynaklarının Farklı Üretim Teknolojilerine Göre Elektrik Enerjisi Değerlerinin Belirlenmesi Electricity Energy Potential of Different Biomass Sources Based on …
MÖS ÖZTÜRK, M YILDIRIM, L KILIÇ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20