Seguir
GÖKÇE CEREV
GÖKÇE CEREV
Dirección de correo verificada de kocaeli.edu.tr
Título
Citado por
Citado por
Año
ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
G Cerev, S YILDIRIM
Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (1), 53-72, 2018
442018
Geçmişten günümüze öğretmenlerin sendikal örgütlenme mücadelesi
G Cerev
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2), 203-216, 2013
222013
Örgütsel sessizlik ve tükenmişlik ilişkisi: Turizm çalışanları örneği
A Benli, G Cerev
Yönetim Bilimleri Dergisi 15 (30), 411-433, 2017
212017
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GENEL, İÇSEL VE DIŞŞAL İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
G Cerev
Yönetim Bilimleri Dergisi 16 (32), 91-112, 2018
202018
İş sağlığı ve güvenliği
G Cerev, Y Köseoğlu
Dora, 2018
202018
İşgücü Piyasasi Temel Kavramlari Doğrultusunda Elaziğ İli İşgücü Piyasasinin Mevcut Durumu Ve Analizi
G Cerev, B Yenihan
Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi 4 (1), 77-90, 2018
192018
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI
A Gökçe
Ergonomi 3 (2), 82-95, 2020
182020
Sendikalı Kadınlar ve Yaşadıkları Sorunlar Kocaeli Gölcük de Kamu Çalışanları Sendikaları Üzerine Nitel Bir Araştırma
B Yenihan, G Cerev
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14 (4), 2016
142016
ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: KOCAELİ-GÖLCÜK'TE GÖREV YAPAN KADIN ÖĞRETMENLERE YÖNELİK BİR İNCELEME.
B Yenihan, G Cerev
Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi …, 2015
132015
Türkiye’de Kamu Çalışanlarının Örgütlenme Mücadelesinin Hukuksal Gelişim Süreci: 6289 Sayılı Kanun ve Sendikal Haklara Etkileri
G Cerev
Çalışma İlişkileri Dergisi 5 (2), 24-39, 2014
102014
Yoksulluk farklı boyutlarıyla
G Cerev, B Yenihan
Dora Yayıncılık. Bursa 1, 2018
92018
İş Kanunu Kapsamında Esnek Çalışmaya Yeni Yasal Yaklaşımların Çalışma Hayatına Etkisi
G Cerev
İş yazıları Dergisi 5, 65-80, 2016
82016
Türkiye’de kamu sektöründe öğretmenlerin örgütlenmesi: Öğretmenlerin sendikalaşma ve sendikal gelecek algılarına yönelik bir alan araştırması (Kocaeli ili örneği)
G Cerev
PQDT-Global, 2013
82013
İŞYERİNDE TEKNOLOJİK TACİZ: DİJİTAL MOBING ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
G CEREV, A GÜRSUL
PEARSON JOURNAL 6 (12), 117-132, 2021
72021
Global AgeWatch Index and Insights
G Cruz-Martinez, G Cerev
Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, 2188-2193, 2022
62022
ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÇALIŞMA SORUNLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ
G CEREV, S ÇOŞKUN
Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi 7 (13), 125-142, 2020
62020
GENÇLERDE AİDİYET DÜZEYİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
ÖŞ YUSUFOĞLU, G CEREV
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 29 (2), 289-302, 2019
62019
Türkiye’de Kadınların Enformel Çalışması Ve İşgücü Piyasalarındaki Konumu
G Cerev, S Yıldırım
Karatahta İş Yazıları Dergisi 7, 57-78, 2017
62017
Mobbing (işyerinde psikolojik taciz)
L Sevinçok, S PALAZ, HŞ SEÇER, H EMEÇ, G CEREV
Karatahta iş yazıları dergisi 5, 1-18, 2016
62016
İşgücü Piyasasında Pandemi Sonrası “Yeni Normal”; Hibrit Çalışma ve İş-Yaşam Dengesi
DB SARIİPEK, G CEREV, EE AYHAN
İnsan ve İnsan 10 (35), 11-27, 2023
52023
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20