Ahmet Güneyli
Ahmet Güneyli
European University of Lefke/ Lefke Avrupa Üniversitesi, Associate Professor
Dirección de correo verificada de eul.edu.tr - Página principal
Título
Citado por
Citado por
Año
Evaluation of Turkish prospective teachers’ attitudes towards teaching profession (Near East University case)
A Güneyli, C Aslan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 313-319, 2009
882009
Etkin öğrenme yaklaşımının anadili eğitiminde okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi
A Güneyli
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2007
432007
Metin türlerine göre okuduğunu anlama becerisinin sınanması
A Güneyli
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi …, 2003
37*2003
Student teachers’ perceptions about their experiences in a student centered course
CP Zeki, A Güneyli
South African Journal of Education 34 (3), 2014
232014
TÜRKÇE DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI
ME BAKANLIĞI
Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 2018
212018
Kavram öğrenme-öğretme ve kavram yanılgıları: Fen bilgisi ve Türkçe öğretimi örneği
E Baysen, A Güneyli, F Baysen
International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education …, 2012
192012
Analyzing writing anxiety level of Turkish Cypriot students
A Güneyli
Egitim ve Bilim 41 (183), 2016
18*2016
Social networking as a tool for lifelong learning with orthopedically impaired learners
M Ersoy, A Güneyli
Educational Technology & Society 19 (1), 41-52, 2016
182016
Turkish language and history candidate teachers' use of metaphors in their perception of a computer
A Guneyli, A Efdal Ozkul
EJER 13 (53 A), 185-204, 2013
182013
Kitap kavramına ilişkin zihinsel imgeler (Yakın Doğu Üniversitesi örneği)
A Güneyli, Y Akıntuğ
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (3), 1769-1790, 2012
16*2012
Computer Use in Foreign Language Teaching: A Case Study from North Cyprus.
A Güneyli, B Özgür, CP Zeki
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2009
16*2009
Dil öğretiminde yeni bir anlayış: Avrupa Dil Gelişim Dosyası uygulaması
A Güneyli, Ö Demirel
Cypriot Journal of Educational Sciences 2 (2), 110-118, 2006
14*2006
Metin türlerine göre okuduğunu anlama becerisinin sınanması (Ankara üniversitesi örneği)
A Güneyli
Millî Eğitim 179, 82-92, 2008
132008
Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının öğretim ortamlarında karşılaştıkları sorunlara yönelik görüşleri
C Aslan, A Güneyli
I. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 85-109, 2008
132008
The relation between assertiveness levels, locus of control and academic success of Turkish language teacher candidates
A Güneyli, M Dinçyürek, S. and Çağlar
Sociology Mind 2 (01), 61, 2012
112012
Okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe dil etkinliklerine ilişkin görüşleri: Lefkoşa örneği
A GÜNEYLİ, EE ALIŞKAN
Ana Dili Eğitimi Dergisi 4 (3), 348-371, 2016
102016
Attitudes of primary school teachers toward multicultural education
A Aktoprak, P Yiğit, A Güneyli
Quality & Quantity 52 (1), 181-194, 2018
92018
Motivational Sources of Teachers in a Developing Country.
O Emiroglu, A Guneyli, NS Burgul
Revista de Cercetare si interventie sociala 57, 2017
92017
Effect of science and technology learning with foreign langauge on the attitude and success of students
A Kiraz, A Güneyli, E Baysen, Ş Gündüz, F Baysen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4130-4136, 2010
92010
An Evaluation of the Psychometric Properties of Three Different Forms of Daly and Miller’s Writing Apprehension Test through Rasch Analysis
N Güler, M İlhan, A Güneyli, S Demir
Educational Sciences: Theory & Practice, 721-744, 2017
82017
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20