Lyudmyla Maksymiv / Людмила Максимів
Lyudmyla Maksymiv / Людмила Максимів
Ukrainian National Forestry University / Національний лісотехнічний університет України
Dirección de correo verificada de nltu.edu.ua
TítuloCitado porAño
Тенденції розвитку екологічно орієнтованого бухгалтерського обліку
ЛІ Максимів
Бухгалтерський облік і аудит, 18-23, 2005
262005
Механізм формування системи екологічного аудиту в Україні
ЛІ Максимів
Регіональна економіка, 174-181, 2004
262004
Екологічний облік: проблеми формування та перспективи застосування
ЛІ Максимів
Вісник САДУ: Економіка та менеджмент.–Суми: Козацький вал, 123-129, 2001
162001
Transdisciplinary paths towards sustainability: new approaches for integrating research, education and policy
LM Joshua Farley, Lyudmyla Zahvoyska
Ecological economics and sustainable forest management: developing a …, 2009
142009
Mенеджмент устойчивого лесного хозяйства в контексте постулатов экологической экономики
ЛИ Максымив, ИП Соловий, ЛД Загвойская
Экономика природопользования, 107-114, 2008
102008
Сутність, функції, завдання і нормативно-правове забезпечення екологічного менеджменту
ЛІ Максимів, ЛО Потай
Наукові праці Лісівничої академії наук України.–Випуск 5, 103-109, 2007
102007
Значення лісів та проблеми обліку лісових ресурсів в Україні
ЛМ Пелиньо, ЛІ Максимів
Науковий вісник НЛТУ України 16 (3), 2006
92006
Methodological considerations and their application for evaluation of benefits from the conversion of even-age secondary Norway spruce stands into mixed uneven-aged woodlands …
LM Lyudmyla Zahvoyska, Oksana Pelyukh
Austrian Journal of Forest Science, 251-281, 2017
82017
Методика визначення комплексного показника ризику стану господарської діяльності туристичного об'єкта
МЮ Грицюк, ЛІ Максимів
Науковий вісник НЛТУ України 21 (1), 2011
72011
Формування концепції екологічного аудиту в Україні у контексті європейської інтеграції
ЛІ Максимів, ІС Буйна
Науковий вісник НЛТУ України 15 (7), 2005
72005
Врахування ризиків у задачі управління портфелями проектів розвитку туристичної галузі регіону Українських Карпат
МЮ Грицюк, ЛІ Максимів
Науковий вісник НЛТУ України 20 (11), 2010
62010
Диагностический аудит интегрированных систем экологического менеджмента
ЛИ Максымив
Экономика природопользования, 96-103, 2004
62004
Удосконалення обліку й аналізу екологічних витрат і вигід деревообробних підприємств
МЛ Іванівна, ДО Олександрівна
Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць.–Львів: РВВ …, 2010
5*2010
Інноваційні підходи в бухгалтерському обліку: екологічний і соціальний аспекти
ЛІ Максимів
Науковий вісник НЛТУ України 14 (2), 2004
52004
Перспективи розвитку обліку в лісовому господарстві згідно з концепцією сталого розвитку
МВ Римар, ЛІ Максимів
Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць.–Львів: УкрДЛТУ, 245-252, 1998
51998
Analysis of stakeholders’ interaction in the context of secondary Norway spruce stands conversion in the Ukrainian Carpathians
ML Pelyukh О., Zahvoyska L.
Sustainable Forest management for the future – the role of managerial …, 2018
4*2018
Аналіз життєвого циклу продукції як інструмент екологічного аудиту систем менеджменту довкілля деревообробних підприємств
ЛІ Максимів, МЕ МАТВЕЄВ, РВ КОШЛА
Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць.–Львів: РВВ …, 2008
42008
Национальный природный парк как объект эколого-экономического регулирования
БСА Терешина М.В., Максымив Л.И., Потравный И.М.
Природные ресурсы и охрана окружающей среды в России 1, 110-120, 2005
42005
Менеджмент лесных предприятий в контексте устойчивого развития
ЗЛД Максымив Л.И.
Экономика природопользования, 25-33, 2003
42003
Екологічний аудит як інструмент менеджменту довкілля
ЛІ Максимів
Науковий вісник НЛТУ України 12 (1), 2002
42002
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20