Mustafa Yaşar Şahin
Mustafa Yaşar Şahin
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
AKADEMİSYENLERİN VE MİLLETVEKİLLERİNİN SPOR SİYASET ETKİLEŞİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
MY ŞAHİN, AF İMAMOĞLU
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 (2), 25-44, 2011
172011
School administrators ethical leadership behavior effects on physical education teachers organizational justice level
A Gökhan, K Metin, M ŞAHİN
Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 14 (3), 51-58, 2012
162012
Political clientelism in Turkish sports federations
EE Erturan-Öğüt, MY Şahin
European Sport Management Quarterly 14 (5), 556-566, 2014
112014
Relationship between organizational commitment and turnover intentions of academics
Ö Parasız, M Koç, E Ilgar, MY Şahin
Journal of Human Sciences 14 (4), 4065-4076, 2017
102017
CİMNASTİK ANTRENÖRLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ.
E Tolukan, MY Şahin, M Koç
Electronic Turkish Studies 11 (8), 2016
102016
Sporda Çocuk Koruma Programı Uygulamaları: İngiltere Örneği
Ö PARASIZ, MY ŞAHİN, A ÇELİK
International Journal of Science Culture and Sport, 641-653, 2015
72015
The Examining Of the Academics ‘S Level on the Different Variables of Organizational Commitment: Sample of Physical Education
SA Ermiş, B Gökyürek, F Yenel, Ş MY
Science, Movement and Health 15 (2), 528-533, 2015
62015
İşçi Hareketlerinin Futbolun Tarihsel Gelişim Sürecine Etkisi
MY Şahin, HM Tunçkol
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 2010
62010
The examination of sports effects over high school students resiliency levels
MY Şahin
Educational Research and Reviews 8 (12), 838-843, 2013
42013
Örgütsel vatandaşlık: kamu ve bağımsız spor örgütleri yöneticileri üzerine bir araştırma
MY Şahin, Y Akyel, T Çolakoğlu
International Journal of Social Science 6 (8), 1067-1083, 2013
42013
THE INVESTIGATION OF THE ETHICAL LEADERSHIP ROLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
MY Sahin, R Cengiz, U Abakay
INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH 5 (4), 153-160, 2013
42013
Adaptation of Organizational Justice in Sport Scale into Turkish Language: Validity and Reliability Study.
A Sayin, MY Sahin
Journal of Education and Training Studies 5 (2), 207-214, 2017
32017
Sport and nationalism interaction: sports’ place and importance creating national identity
MY Şahin, F Yenel, T Çolakoğlu
Journal of Human Sciences 7 (1), 1244-1263, 2010
32010
Spor ve milliyetçilik etkileşimi: ulusal kimlik oluşturmada sporun yeri ve önemi
MY Şahin, F Yenel, T Çolakoğlu
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 7 (1), 1219-1243, 2010
32010
THE ADAPTATION OF SHORT DARK TRIAD (SD3) INVENTORY TO THE TURKISH SAMPLE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
BD Sermin AĞRALI ERMİŞ, Mustafa Yaşar ŞAHİN
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 (2), 138-156, 2018
22018
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTENTION TO LEAVE AND PERSON ORGANIZATION FIT OF GYMNASTICS COACHES
ŞMY Parasiz Ö, Gündoğan B, Ermiş SA
European Journal of Education Studies 3 (12), 396-415, 2017
22017
SPOR TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
A YETİM, E TOLUKAN, MY ŞAHİN
22015
Attitudes of Academicians in Schools of Physical Education and Sports towards Political Participation: A Relational Study
MY Şahin
Life Science Journal 10 (4), 556-564, 2013
22013
Carl Diem and The Olympics
M Tunçkol, MY Şahin
Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport Science …, 2010
22010
Antrenörlerde işkoliklik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi
MYŞ Aylin Uğurlu
International Journal of Human Sciences 15 (4), 1863-1873, 2018
1*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20