Enric Mendizabal
Enric Mendizabal
Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona
Correu electrònic verificat a uab.cat - Pàgina d'inici
TítolCitada perAny
L'Ús temporal del territori
E Mendizàbal
Universitat Autònoma de Barcelona,, 2008
322008
La humanización de las altas cuencas de la Garona y las Nogueras:(4500 aC-1955 dC)
PC Casanha
Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 2003
312003
Les noves tendències del poblament
E Mendizàbal
A: Primer Congrés Català de Geografia 2, 159-178, 1991
201991
Algunes reflexions sobre la (nova) geografia cultural des de la perifèria
E Mendizàbal
Documents d'Analisi Geografica, 0119-132, 1999
151999
La població estacional en els municipis de Catalunya
E Mendizàbal, M Ajenjo, A Blanes, E Sánchez
Centre d'Estudis Demogràfics, 1993
151993
Els moviments migratoris a la Regió Metropolitana de Barcelona
E MENDIZÁBAL
Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona, 1-23, 1990
121990
La transformació del territori i del paisatge de l’Alt Pirineu
I Aldomá, E Mendizábal, A Pèlachs, JM Soriano
Medi, territori i història. Les transformacions territorials en el món rural …, 2004
112004
Pobreza y exclusión social en España. Una visión geográfica de las poblaciones de riesgo
I Pujadas, E Mendizàbal
Revista de geografia, 79-103, 2002
112002
La població de muntanya a Catalunya
I Pujadas i Rúbies, E Mendizàbal i Riera
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 93-111, 1987
101987
La mobilitat habitual de la població a Catalunya
E Mendizàbal, E Sánchez Sánchez
La Societat Catalana. Llibre 4. Migracions, 283-298, 1998
91998
El temps en geografia humana
E Mendizabal
Professor Lluís Casassas. Geografia i territori, 53-61, 1993
91993
Moviments migratoris intermunicipals a la Regió Metropolitana de Barcelona
I Pujades, R Arribas, E Mendizàbal, P Miret, JA Módenes Cabrerizo
Centre d'Estudis Demogràfics, 1991
91991
Estudi demogràfic del territori de muntanya a Catalunya
E Mendizàbal, D Devolder, I Pujadas, A Cabré
Centre d'Estudis Demogràfics, 1987
91987
¿ Hay alguna geografía humana que no sea geografía histórica?
E Mendizábal
Revista de Geografía Norte Grande, 31-49, 2013
82013
Uma possível geografia das identidades em Barcelona: O caso do bairro da Vila de Gràcia
E Mendizàbal
Finisterra-Revista Portuguesa de Geografia, 91-109, 2010
82010
La mobilitat intermunicipal a la Regió Metropolitana de Barcelona
I PUJADAS, R ARRIBAS, E MENDIZÀBAL, JA MÓDENES, P MIRET
Papers de Demografia, 1992
81992
Una proposta de model espacial per a la interpretació territorial de Catalunya
E Mendizàbal
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 101-118, 1993
71993
L’espai de vida dels habitants de la Regió Metropolitana de Barcelona
E MENDIZÀBAL
SUBIRATS, M.,(a cura), Enquesta de la regio metropolitana, Barcelona, 1993
71993
La població de Catalunya, 1975-1986: de l'explosió demogràfica al creixement zero
I Pujadas, E MENDIZàBAL
Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1991
61991
Lluís Casassas i Simó (1922-1992): geògraf i humanista
E Mendizàbal
Documents d'anàlisi geogràfica, 097-110, 1993
51993
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20